Strona główna
Środa, 25 listopada 2015
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Witamy w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

 

W ostatnich dniach zaistniał problem w komunikacji elektronicznej, polegający na niemożliwości wysyłania na adresy użytkowników w domenie "gmail.com" poczty elektronicznej. Poczta ta jest z niewiadomych przyczyn zwracana. Przepraszamy Państwa za wszelkie wynikające z tego tytułu niedogodności. Biorąc pod uwagę zaistniała sytuację, zwracamy się z uprzejma prośbą do użytkowników poczty elektronicznej w domenie "gmail.com", by kierowali do nas korespondencję posługując się adresami poczty elektronicznej w innych domenach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor OKE w Poznaniu
Zofia Hryhorowicz

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach

2015-11-24
Materiały przeznaczone są dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii.

więcej

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminu zawodowego styczeń-luty 2016

2015-11-20

więcej

Rekrutacja egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2016 r.

2015-11-19

więcej

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń 2016 w "starej formule"

2015-11-12

więcej

Materiały i przybory pomocnicze (Egzamin zawodowy, styczeń 2016)

2015-11-12

więcej

Informacja dyrektora CKE o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny

2015-10-13

więcej
zobacz z ostatnich 30 dni
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl