Strona główna › ... › Arkusze z ogólnopolskiego... › Część...
poniedziałek, 23 lipca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Część matematyczno-przyrodnicza

Część egzaminu Rodzaj arkusza Arkusze, karty odpowiedzi, pliki dźwiękowe Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań, wykaz sprawdzanych umiejętności
Matematyka standardowy arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 16 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 24 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niewidzącego (czarnodruk) arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niesłyszącego i słabo słyszącego arkusz pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla upośledzonego
w stopniu lekkim
arkusz pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
Przedmioty przyrodnicze standardowy arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 16 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 24 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niewidzącego (czarnodruk) arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niesłyszącego i słabo słyszącego arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla upośledzonego
w stopniu lekkim
arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-12-14 07:21
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl