Strona główna › ... › Zamówienia publiczne › Ogłoszenie o wyborze...
Środa, 24 stycznia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego - 2017

 

Poznań, dnia 04.12.2017 r.

Nr postepowania: OKEP/WOA-260/5/2017

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, na podstawie jedynego kryterium 100% ceny brutto, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta firmy:

PRODATA - Poznań ul. Dąbrowskiego 233.
Cena wykonania zamówienia - 97 756,77 zł. brutto.

W postępowaniu oceniono także ofertę firmy KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37
- cena wykonania zamówienia 106 397,03 zł. brutto, która zajęła drugie miejsce.

W postępowaniu nie złożono innych ofert.

p.o. Dyrektora OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa


drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 14:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl