Strona główna › ... › Praca › Konkurs dla kandydatów na...
wtorek, 12 listopada 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Konkurs dla kandydatów na członka Zespołu Krajowego - PPKZ formuła 2019

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na kandydatów na członka Zespołu Krajowego - PPKZ formuła 2019. Zadania członka Zespołu Krajowego zawiera Załącznik 3. Wykaz kwalifikacji, w których będą weryfikowane i tworzone materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 2.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (Załącznik 1.) i przesłanie na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZ@oke.poznan.pl (Uwaga – jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego dokumentu) w temacie należy wpisać Konkurs ZK.

Zgłoszenia należy przesłać osobno dla każdej kwalifikacji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2019 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor OKE, Kierownik WEZ i koordynatorzy zawodu w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:

  • spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
  • wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach dodatkowych.

Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz wykonanie próby pracy.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną do 10 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:
Załącznik 1. - zgłoszenie kandydata na członka Zespołu Krajowego - PPKZ formuła 2019
Załącznik 2. - wykaz kwalifikacji, w których będą recenzowane materiały egzaminacyjne
Załącznik 3. - zadania członków Zespołu Krajowego

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-23 14:23
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl