Strona główna › ... › Duplikaty › Duplikaty zaświadczeń o...
czwartek, 14 listopada 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Duplikaty zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w wyniku utraty oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, na wniosek zainteresowanych wydano następujące duplikaty dokumentów:

Numer oryginału dokumentu
i data jego wydania 

Data wydania
duplikatu 

O/60059968/19, 19 czerwca 2019 28.06.2019
O/60047564/19, 19 czerwca 2019 09.07.2019
O/60058186/19, 19 czerwca 2019 15.07.2019
O/60014221/19, 19 czerwca 2019 19.07.2019
O/60017595/19, 19 czerwca 2019 31.07.2019
O/60061523/19, 19 czerwca 2019 31.07.2019
O/60029647/19, 19 czerwca 2019 31.07.2019
O/60002569/19, 19 czerwca 2019 07.08.2019
O/60058022/19, 19 czerwca 2019 12.08.2019
O/60057713/19, 19 czerwca 2019 26.08.2019
O/60028628/19, 19 czerwca 2019 27.08.2019
O/60045665/19, 19 czerwca 2019 13.09.2019

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-16 12:39
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl