Strona główna › mapa serwisu › mapa serwisu
Środa, 4 marca 2015
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

mapa serwisu

Polityka Cookie
informacje Raporty 2002-2014 sprawdzian egzamin gimnazjalny egzamin maturalny egzamin zawodowy egzamin eksternistyczny Badania i ewaluacje Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora prawidłowości przebiegu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 2015 r. Wykaz zrealizowanych projektów badawczych Raport z badań - języki obce w gimnazjum Tendencje rozwojowe szkół podstawowych Tendencje rozwojowe szkół gimnazjalnych Tendencje rozwojowe szkół ponadgimnazjalnych Informacje o OKE Ogólnopolska struktura komisji i zasięg działania Podstawy prawne funkcjonowania OKE w Poznaniu Cele działania OKE w Poznaniu Schemat organizacyjny OKE w Poznaniu Zasięg terytorialny OKE w Poznaniu Ośrodki koordynacji Województwo LUBUSKIE Województwo WIELKOPOLSKIE Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Jak nas znaleźć? Telefony Praca Operator urządzeń powielających Pracownik do obsługi baz danych Programista Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o pracę Zamówienia publiczne Ogłoszenie o przetargu - Odbiór ze szkół gimnazjalnych przesyłek podlegających ochronie - 2015 Formularze obserwacje egzaminów egzaminatorzy - zgłoszenie kandydata wniosek o wydanie duplikatu dokumentu sprawdzian Deklaracje przystąpienia do sprawdzianu Wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu Wniosek o wglad do sprawdzonej i ocenionej pracy - SPRAWDZIAN w SP egzamin gimnazjalny Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN GIMNAZJALNY Deklaracje przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego egzamin maturalny Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2015 roku Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN MATURALNY Harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego egzamin zawodowy "stary" egzamin zawodowy Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - "STARY" EGZAMIN ZAWODOWY Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Informacje o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla potrzeb i możliwości zdającego Wniosek o upoważnienie ośrodka egzaminacyjnego do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe "nowy" egzamin zawodowy Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - "NOWY" EGZAMIN ZAWODOWY Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Informacje o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla potrzeb i możliwości zdającego Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i standard wyposażenia Wniosek o upoważnienie ośrodka egzaminacyjnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie egzamin eksternistyczny Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE Duplikaty Zasady wydawania duplikatów zaświadczeń, świadectw i dyplomów Duplikaty zaświadczeń o wynikach sprawdzianu Duplikaty zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego Duplikaty świadectw dojrzałości Duplikaty świadectw dojrzałości wydane w latach 2003-2011 Duplikaty świadectw dojrzałości wydane od roku 2012 Duplikaty dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykaz wycofanych dokumentów, którymi posługiwanie się jest nieuprawnione Wglądy Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny "stary" egzamin zawodowy "nowy" egzamin zawodowy Egzaminy eksternistyczne EFS EFS - Projekt VII Budowa banków zadań EFS - Szkolenia egzaminatorów - projekt realizowany w latach 2004-2006 Pomoc Logowanie się do systemu
wiadomości moje dane
sprawdzian Informacje Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Podstawa prawna sprawdzianu Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2013 roku Informacja o próbnym sprawdzianie 17 grudnia 2014 r. Informatory Komunikat w sprawie korekty 3 zadań w informatorze o sprawdzianie szóstoklasistów Terminy Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 r. KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2014/2015 Procedury Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia procedur i instrukcji organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2015 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ws. aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w r. szk. 2014/2015 Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów w 2012 r. - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2014/2015 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2013/2014 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2012/2013 Arkusze Arkusze przykładowe - sprawdzian 2015 r. Arkusze sprawdzianu - sesja 2014 Arkusze sprawdzianu - sesja 2013 Arkusze sprawdzianu - sesja 2012 Arkusze sprawdzianu - sesja 2011 Arkusze sprawdzianu - sesja 2010 Arkusze sprawdzianu - sesja 2009 Arkusze sprawdzianu - sesja 2008 Arkusze sprawdzianu - sesja 2007 Arkusze sprawdzianu - sesja 2006 Arkusze sprawdzianu - sesja 2005 Arkusze sprawdzianu - sesja 2004 Arkusze sprawdzianu - sesja 2003 Arkusze sprawdzianu - sesja 2002 Arkusze diagnostyczne Ogólnopolska próba sprawdzianu - grudzień 2014 - arkusze i modele odpowiedzi Materiały diagnostyczne do sprawdzianu - styczeń 2007 Materiały diagnostyczne do sprawdzianu - grudzień 2005 Arkusze testu - próba sprawdzianu styczeń 2005 Wyniki i analizy Rok 2014 Informacje o wynikach sprawdzianu 2014 Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - łacznie kwiecień i czerwiec 2014 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2014 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2013 Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2013 Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - łacznie kwiecień i czerwiec 2013 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2013 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2013 Rok 2012 Wstępne informacje o wynikach Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2012 łącznie Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2012 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2012 Rok 2011 Wstępny raport z wynikami sprawdzianu Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2011 łącznie Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień 2011 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2011 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2011 Rok 2010 Wyniki sprawdzianu 2010 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2010 roku Współczynnik łatwości zadań w 2010 roku Skale staninowe w 2010 roku Co to są staniny Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2010 Rok 2009 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2009 roku Współczynnik łatwości zadań w 2009 roku Skale staninowe w 2009 roku Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2009 Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkół podstawowych trzech województw w 2009 r. Rok 2008 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Analizy wyników Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły do roku 2008 Rok 2007 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2006 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2005 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2004 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2003 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Raporty Raporty z lat 2002-2013 Raport 2002 Raport 2003 Raport 2004 Raport 2005 Raport 2006 Raport 2007 Raport 2008 Raport 2009 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012
egzamin gimnazjalny Informacje Informacje podstawowe Podstawa prawna egzaminu Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku Prezentacja ze spotkania szkoleniowego nauczycieli - Struktura egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego od roku 2012 Informatory Terminy KALENDARIUM DYREKTORA GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku Procedury Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia procedur i instrukcji organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2015 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ws. aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2014/2015 Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów w 2012 r. - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2014/2015 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2013/2014 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2012/2013 Zwolnienia Arkusze Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2014 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2013 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2012 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2011 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2010 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2009 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2008 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2007 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2006 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2005 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2004 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2003 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2002 Arkusze diagnostyczne Gimnazjalne arkusze diagnostyczne - listopad 2012 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Języki obce Arkusze z ogólnopolskiego badania diagnostycznego dla uczniów klas III gimnazjum - grudzień 2011 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język obcy nowożytny Próba egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - arkusze i modele odpowiedzi - styczeń 2009 Próba egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - arkusze, modele odpowiedzi i kryteria oceniania - październik 2008 Materiały diagnostyczne z języków obcych nowożytnych dla gimnazjów - 2008 Materiały diagnostyczne - grudzień 2005 Arkusze egzaminacyjne - styczeń 2005 Wyniki i analizy Rok 2014 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2014 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2014 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Współczynnik łatwości zadań Rok 2013 Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2013 Wstępne informacje o wynikach województwo lubuskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego (tzw. I raport) Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2013 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - język polski Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - matematyka Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język włoski Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2012 Wstępne informacje o wynikach Wstępne informacje o wynikach województwo lubuskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie kraj kraj - prezentacja z konferencji MEN Wstępny raport Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2012 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - język polski Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - matematyka Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język włoski Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2011 Wstępny raport z wynikami egzaminu gimnazjalnego Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2011 łącznie Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień 2011 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2011 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język włoski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język angielski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język hiszpański Współczynnik łatwośc obszarów umiejętności - język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język włoski Skale staninowe Co to są staniny Tendencje rozwojowe szkół Rok 2010 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań w 2010 roku Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości zadań - Język angielski Współczynnik łatwości zadań - Język francuski Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - Język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - Język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2010 roku Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język angielski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język rosyjski Skale staninowe w 2010 roku Co to są staniny Rok 2009 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań w 2009 roku Współczynnik łatwości zadań - Język angielski Współczynnik łatwości zadań - Język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - Język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - Język francuski Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2009 roku Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język angielski Skale staninowe w 2009 roku Rok 2008 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2008 Rok 2007 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2006 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2005 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2004 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2003 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Kalkulatory EWD Trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2014 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2013 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2012 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2011 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2010 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2009 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa gimnazjów województw w 2009 r. Komunikowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły do roku 2008 Raporty Raporty z lat 2002-2013 Raport 2002 Raport 2003 Raport 2004 Raport 2005 Raport 2006 Raport 2007 Raport 2008 Raport 2009 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012 Raport 2013
egzamin maturalny Informacje Podstawy prawne Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku Standardy wymagań Informacja o próbnym egzaminie maturalnym 15-19 grudnia 2014 r. Spotkanie szkoleniowe nauczycieli - Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej od roku 2012 Informatory Terminy KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY MATURALNEJ na rok szkolny 2014/2015 Termin i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku Procedury Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia procedur i instrukcji organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2015 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ws. aktualizacji procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 2014/2015 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych - Formularz Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 2014/2015 Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów w 2012 r. - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego 2013 Doprecyzowanie komunikatu dyrektora CKE w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku Wyjaśnienie MEN w sprawie ważności opinii o dostosowaniu warunków i formy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Komunikat Dyrektora CKE w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Titulo de Bachiller Wykładnia MENiS dotyczącą procedur wydawania świadectw dojrzałości i zaświadczeń Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2014 roku Tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne Zwolnienia Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2014 roku Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2015 roku Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2016 roku Arkusze Arkusze przykładowe - matura 2015 r. Arkusze egzaminacyjne - matura 2014, sesja sierpniowa - poprawkowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2014, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2013, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja sierpniowa - poprawkowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja wiosenna - termin dodatkowy Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2011, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2010, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2009, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2008, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2007, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2006, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2006, sesja zimowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2005 Arkusze egzaminacyjne - matura 2002 Arkusze diagnostyczne Ogólnopolska próba egzaminu maturalnego - grudzień 2014 - arkusze i modele odpowiedzi "Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego dla uczniów klas II" - arkusz oraz odpowiedzi Materiały ćwiczeniowe z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas maturalnych, przygotowane przez CKE na marzec 2012 r. Arkusze egzaminacyjne - matematyka próba, listopad 2010 Arkusze egzaminacyjne - matematyka próba, listopad 2009 Arkusze egzaminacyjne - matura próba styczeń 2009 Arkusze egzaminacyjne - matura próba listopad i grudzień 2006 Materiały diagnostyczne do egzaminu maturalnego - grudzień 2005 Tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne Wyniki i analizy Rok 2014 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2014 Wyniki szkół - matura 2014 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2013 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2013 Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2013 Wstępne informacje o wynikach - Okręg poznański Wyniki egzaminu maturalnego (tzw. I raport) Wstępne informacje o wynikach - kraj Wstępne informacje o wynikach - prezentacja z konferencji MEN Wyniki szkół - matura 2013 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2012 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2012 Wstępne informacje o wynikach Wstępne informacje o wynikach - Okręg poznański Wstępny raport Wstępne informacje o wynikach - kraj Wstępne informacje o wynikach - prezentacja z konferencji MEN Wyniki szkół - matura 2012 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2011 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2011 Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r. Wstępny raport z wynikami egzaminu maturalnego Wyniki szkół - matura 2011 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Język polski Matematyka Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Język kaszubski Język ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Skale staninowe Objaśnienia Rok 2010 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Wyniki szkół - matura 2010 Wyniki powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Okręg Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Język polski Matematyka Język angielski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Język ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Skale staninowe 2010 Co to są staniny Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - listopad 2010 Rok 2009 Wyniki powiatów Wiedza o tańcu Wiedza o społeczeństwie Matematyka Język polski Język ukraiński Język łaciński i kultura antyczna Język włoski Język rosyjski Język niemiecki Język hiszpański Język francuski Język angielski Informatyka Historia sztuki Historia muzyki Historia Geografia Filozofia Fizyka i astronomia Chemia Biologia Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Wiedza o tańcu Wiedza o społeczeństwie Język polski Język ukraiński Język niemiecki Matematyka Język łaciński i kultura antyczna Język włoski Język hiszpański Język francuski Język angielski Informatyka Historia sztuki Historia muzyki Historia Geografia i Kultura Hiszpanii Filozofia Chemia Biologia Język rosyjski Skale staninowe 2009 Objaśnienia Próba egzaminu maturalnego z matematyki - wyniki Tendencje rozwojowe szkół Maturalne wskaźniki EWD Raporty Raporty z lat 2002-2014 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012 Raport 2013
wyniki wyszukiwania mapa serwisu
"stary" egzamin zawodowy Informacje Podstawa prawna Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody robotnicze Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody technikalne Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku Wykaz zawodów kształconych w technikach, szkołach policealnych i zasadniczych szkołach zawodowych Struktura egzaminu Miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu Terminy przeprowadzania egzaminów w roku 2013 Warunki zaliczenia egzaminu od roku 2005 Suplementy Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor Informatory Informatory dla uczniów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informatory dla uczniów techników i szkół policealnych Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody technikalne Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody robotnicze Przykładowe rozwiązania uczniowskie zadań praktycznych dla techników Przykładowe zadanie w zawodzie technik ekonomista z informacją dla ośrodka egzaminacyjnego Terminy Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015 Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ na rok szkolny 2014/2015 Kalendarium - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla kontynuujących kształcenie według dotychczasowej podstawy programowej) Kalendarium - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (dla kształconych według nowej podstawy programowej) Procedury Procedury przeprowadzania "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2015 roku Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów w 2012 r. - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od r. szk. 2012/2013 Zwolnienia z egzaminu Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2014 roku Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku Ośrodki egzaminacyjne Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania etapu praktycznego egz. zawodowego w zawodach kształconych w technikach i szkołach policealnych Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach robotniczych Wniosek o upoważnienie ośrodka egzaminacyjnego do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zasady udzielania upoważnień do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Wykaz zawodów kształconych w technikach i szkołach policealnych, które wymagają uzyskania upoważnienia Arkusze Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 17 czerwca 2013 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 stycznia 2013 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 18 czerwca 2012 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 17 stycznia 2012 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 13 czerwca 2011 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 18 stycznia 2011 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 21 czerwca 2010 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 19 stycznia 2010 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 czerwca 2009 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 13 stycznia 2009 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 16 czerwca 2008 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 stycznia 2008 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 19 czerwca 2007 roku Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2009 w technikach z komentarzem Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2008 w technikach z komentarzem Wyniki i analizy Wyniki egzaminu zawodowego 2014 Wyniki egzaminu zawodowego 2013 Wyniki egzaminu zawodowego 2012 Wyniki egzaminu zawodowego 2011 Wyniki egzaminu zawodowego 2010 Raporty Raporty z lat 2004-2014
"nowy" egzamin zawodowy Informacje dla zdających Informacje dla dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy Informatory Podstawa prawna Procedury Procedury przeprowadzania "nowego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące od 2014 roku Informacja o zasadach wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2014/2015 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2013/2014 Terminy KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ na rok szkolny 2014/2015 Kalendarium - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (dla kształconych według nowej podstawy programowej) Kalendarium - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla kontynuujących kształcenie według dotychczasowej podstawy programowej) Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 roku Komunikat w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-lipiec 2015 Komunikat w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji styczeń-luty 2015 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sesji nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015r. Zwolnienia z egzaminu Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ośrodki egzaminacyjne Upoważnienia Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania części pisemnej egz. zawodowego w formie elektronicznej Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania etapu praktycznego egz. zawodowego w części praktycznej Zasady udzielania upoważnień do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i standard wyposażenia Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Arkusze styczeń 2015 - klucze punktowania odpowiedzi do zadań w części pisemnej "nowego" egzaminu zawodowego wrzesień 2014 - klucze punktowania odpowiedzi do zadań w części pisemnej "nowego" egzaminu zawodowego czerwiec 2014 - klucze punktowania odpowiedzi do zadań w części pisemnej "nowego" egzaminu zawodowego styczeń 2014 - klucze punktowania odpowiedzi do zadań w części pisemnej "nowego" egzaminu zawodowego 2013 - kwiecień 2013 - czerwiec 2013 - sierpień 2013 - październik Formularze deklaracji i wniosków Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i standard wyposażenia Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Wyniki i analizy 2014 sierpień-wrzesień-październik 2014 maj-czerwiec-lipiec 2014 styczeń 2013 sesja październik 2013 sesja czerwiec Raporty
serwis uczniów i absolwentów
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl