Strona główna › egzaminy eksternistyczne › Miejsca przeprowadzenia...
wtorek, 17 stycznia 2017
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych - luty 2017

             Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
             o miejscach przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum
             i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji zimowej w lutym 2017 r.

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 188 ze zm.), Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w sesji zimowej w lutym 2017 r., zostaną przeprowadzone:

 1) dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego:

              Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

2) dla osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

              Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinie, ul. Hoża 3, 71-699 Szczecin

3) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego:

             XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

                 z wyjątkiem egzaminu z informatyki,
                 który zostanie przeprowadzony 04.02.2017 r. (sobota) o godz. 9.oo w: 
                 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań,
                 - Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań. 
                
O miejscu zdawania tego egzaminu OKE w Poznaniu poinformuje zdajacych indywidualnie - przesyłką pocztową.
               

Ponadto OKE w Poznaniu informuje, że:

1) osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin, nie będą dopuszczone do jego zdawania,
2) na egzamin zdający winien stawić się nie później niż na godzinę przed jego rozpoczęciem,
3) przed każdym egzaminem będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy posiadać przy sobie dowód osobisty,
4) zdający egzamin musi być wyposażony w przybory do pisania w kolorze czarnym (wypełnianie arkusza egzaminacyjnego
    innym kolorem niż czarny lub pisanie ołówkiem jest niedozwolone),
5) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub przyborów pomocniczych
    innych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym www.cke.edu.pl 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Zofia Hryhorowicz

Terminy egzaminów ...

Materiały i przybory pomocnicze ...

drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-11 07:39
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl