Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze sprawdzianu - sesja...
Środa, 18 września 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Arkusze sprawdzianu - sesja 2010

Poniżej zamieszczamy arkusze testów ze Sprawdzianu 2010. Do otwarcia plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
        http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Typ arkusza

Arkusz

Klucze punktowania

Termin

standardowy arkusz pobierz klucze pobierz 8 kwietnia
dla słabowidzących arkusz pobierz    8 kwietnia
dla słabosłyszących i niesłyszących arkusz pobierz   8 kwietnia
dla uczniów z trudnościami w uczeniu arkusz pobierz   8 kwietnia
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-06-05 11:26
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl