Strona główna › ... › Analizy wyników › Współczynniki łatwości
Środa, 18 września 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Współczynniki łatwości

Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa ... .

Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik ucznia, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie, arkusz ...

Przykład:
MWO-R1A1P-102 (wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony, arkusz standardowy),
maksymalna liczba punktów do uzyskania - 50,  uczeń x uzyskał 41 pkt.

41 : 50 pkt. = 0,82

Wynik 0,82 dla ucznia x oznacza, że zadania z arkusza były dla niego łatwe.
Nie może zadowalać wynik, który jest poniżej 0,70.

łatwość 

 0,00-0,19

 0,20-0,49

 0,50-0,69

 0,70-0,89

 0,90-1,00

 arkusz

bardzo trudny 

 trudny

 umiarkowanie trudny

 łatwy

bardzo łatwy 

Łatwość zadań w poszczególnych arkuszach

Poniżej publikujemy współczynniki łatwości dla poszczególnych zadań we wszystkich arkuszach egzaminu maturalnego, pokazujące co było łatwe, a co trudne dla zdających.

 pliki/pomoc/icon_pdf.gif pobierz współczynniki łatwości...
Pozycje 1-15 z 21
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl