Strona główna › ... › Rok 2011 › Ogólne wskaźniki statystyczne...
Środa, 18 września 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów

Poniżej prezentujemy dla całego Okręgu i poszczególnych województw, w rozbiciu na przedmioty i poziomy egzaminu maturalnego, liczbę przystępujących, maksymalny, minimalny oraz średni wynik procentowy.
Dane obejmują wszystkich przystępujących do egzaminu w Okręgu i poszczególnych województwach.
Pozycje 1-4 z 4
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl