Strona główna › ... › Arkusze z ogólnopolskiego... › Część humanistyczna
poniedziałek, 23 lipca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Część humanistyczna

Część egzaminu Rodzaj arkusza Arkusze, karty odpowiedzi, pliki dźwiękowe Odpowiedzi i propozycje oceniania zadań, wykaz sprawdzanych umiejętności
Język polski standardowy arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 16 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 24 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niewidzącego (czarnodruk) arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niesłyszącego i słabo słyszącego arkusz pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla upośledzonego w stopniu lekkim arkusz pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
Historia i WOS standardowy arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 16 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla słabo widzącego czcionka 24 pkt. arkusz pobierz…,
kartę odpowiedzi pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niewidzącego (czarnodruk) arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla niesłyszącego i słabo słyszącego arkusz pobierz… odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…
dla upośledzonego w stopniu lekkim arkusz pobierz…
odpowiedzi i propozycje oceniania zadań pobierz…,
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz…

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-12-14 07:20
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl