Strona główna › ... › Informacje › Informacja dla zamierzających...
niedziela, 19 maja 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informacja dla zamierzających rozpocząć w 2018 r. egzaminy eksternistyczne z zakresu SP, Gimnazjum, LO i ZSZ

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188), osoby zainteresowane przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminów eksternistycznych z zakresu sześcioletmiej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - muszą złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych             ( druk do pobrania ...) 

2. świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy (oryginały dokumentów):

   - w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu gimnazjum dla dorosłych
      (świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
      albo indeks zawierajacy wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej
      dla dorosłych),

    - w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
      (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej),

    - w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do egzaminów z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
      kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej
      szkoły podstawowej)

   3. kserokopię stron dowodu osobistego zawierajacego datę urodzenia i nr ewidencyjny PESEL.

Komisja informuje, że:   
- w dniu 30 listopada 2018 r. upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych dla osób, które zamierzają rozpocząć zdawanie egzaminów od sesji zimowej - luty 2019 r. 

Osoby, które uzyskały dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wydane przez OKE w Poznaniu i zamierzają przystąpić do ich zdawania muszą, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, złożyć do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:
-  deklarację wyboru egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej,
-  dowód wniesienia opłaty za każdy zadeklarowany egzamin. 

Dla sesji zimowej - luty 2019 r.     - termin składania deklaracji upływa z dniem 31 grudnia 2018 r.


ŹRÓDŁA INFORMACJI O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU SP, G, LO I ZSZ:


    Formularze dla zainteresowanych egzaminami eksternistycznymi można pobrać   tutaj ...

 

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-30 10:50
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl