Strona główna › ... › Gimnazjalne arkusze... › Część...
poniedziałek, 23 lipca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Część matematyczno-przyrodnicza

Część matematyczno-porzyrodnicza
Typ arkusza Przedmioty przyrodnicze Matematyka
standardowy arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
dla słabo widzącego czcionka 16 pkt. arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
dla słabo widzącego czcionka 24 pkt. arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
kartę odpowiedzi pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
dla niewidzącego (czarnodruk) arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
dla niesłyszącego i słabo słyszącego arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
dla upośledzonego
w stopniu lekkim
arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
arkusz pobierz…
klucz odpowiedzi pobierz...
wykaz sprawdzanych umiejętności pobierz...
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-11-15 15:19
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl