Strona główna › ... › Terminy › Miejsca przeprowadzenia...
Środa, 13 grudnia 2017
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Miejsca przeprowadzenia egzaminów maturalnych, termin dodatkowy - czerwiec 2017 r.

KOMUNIKAT Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym - czerwiec 2017 r.


Zgodnie z treścią  § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że w terminie dodatkowym (czerwiec 2017 r.):

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO dla wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w

          IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Poznaniu - ul. Warzywna 24,

         z wyjątkiem absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
         którzy do egzaminu z języka polskiego przystąpią w macierzystej szkole.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, minimum godzinę przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO dla wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w ich macierzystych szkołach.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / wz. Marcjanna Klessa


Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego - czerwiec 2017 ...

 

drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 07:21
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl