Strona główna › ... › Arkusze › Próba egzaminu gimnazjalnego...
wtorek, 14 sierpnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Próba egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - arkusze i modele odpowiedzi - styczeń 2009

Poniżej zamieszczamy arkusze i modele odpowiedzi z przeprowadzonego w dniu 7 stycznia 2009 próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz upośledzonych w stopniu lekkim. Pliki publikujemy w  formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Rodzaj arkusza

Arkusz
i transkrypcja nagrania

Modele
odpowiedzi

Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących

język angielski pobierz arkusz pobierz
język niemiecki pobierz arkusz pobierz
język rosyjski pobierz arkusz pobierz

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

język angielski pobierz arkusz
pobierz transkrypcję
pobierz
język niemiecki pobierz arkusz
pobierz transkrypcję
pobierz
język rosyjski pobierz arkusz
pobierz transkrypcję
pobierz
język francuski pobierz arkusz
pobierz transkrypcję
pobierz
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-12-15 12:49
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl