Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze egzaminu...
Środa, 19 grudnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2015

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2015. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 21 kwietnia

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  pobierz klucz
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
egzamin z zakresu języka polskiego
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
egzamin z zakresu matematyki
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

Część językowa - 23 kwietnia

egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego
język angielski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z autyzmem transkrypcja
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących  podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce  
język francuski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
język hiszpański
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
język niemiecki
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
język rosyjski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
język włoski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z autyzmem

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 14:07
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl