Strona główna › egzamin maturalny › Opłata za egzamin maturalny
wtorek, 18 czerwca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Opłata za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że w dniu 7 marca br. minął termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019.

W szczególnych wypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2019 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2019 r.

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku należy przesłać niezwłocznie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Pobierz wniosek (pdf)
Pobierz wniosek (docx)

SPRAWDŹ KONIECZNOŚĆ WNIESIENIA OPŁATY

Zgodnie z art. 44zzq ustawy o systemie oświaty (DzU 2018 poz. 1457 ze zm.) osoby, które były zobowiązane do wniesienia opłaty, a jej nie uiściły nie będą mogły przystąpić do egzaminu w roku 2019.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-08 09:50
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl