Strona główna › ... › Podstawa prawna › Egzamin zawodowy wg Podstawy...
wtorek, 18 czerwca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2012

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu zawodowego wg Podstawy Programowej 2012 stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.1457)
  - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2094)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1663)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
  (Dz.U. z 2012 r., poz. 184 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012, poz.188 z późn. zm.)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-10 15:29
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl