Strona główna › ... › Podstawa prawna › Egzamin zawodowy wg Podstawy...
poniedziałek, 24 września 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2012

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(DzU z 2017 r. poz. 2198) - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (DzU z 2017 r., poz. 60)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(DzU z 2016 r., poz. 2094)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
(DzU z 2015 r., Nr 0, poz. 673) - UWAGA: obowiązuje od 01.09.2015 r.
4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(DzU z 2012 r., Nr 0, poz. 184)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorówz ewidencji
(DzU z 22.08.2012 r., Nr 0, poz. 945)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(DzU z 2012 r., Nr 0, poz. 186)
7. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
(DzU z 2012 r., Nr 0, poz. 188)
8. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(DzU z 2017 r., poz. 1663)

 Akty prawne udostępnione poprzez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-15 11:38
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl