Strona główna › Konkurs dla kandydatów na...
czwartek, 20 września 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Konkurs dla kandydatów na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów i recenzentów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wykaz kwalifikacji, w których będą tworzone  materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 2.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (Załącznik 1.) i przesłanie na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres sekretariat@oke.poznan.pl (Uwaga – jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego dokumentu) w temacie należy wpisać  Konkurs egzamin zawodowy.

Zgłoszenia należy przesłać osobno dla każdej kwalifikacji i funkcji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną do 27 października 2017 r. Pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat spełniający kryteria określone w Załączniku 1. może zostać poproszony
o przedstawienie dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz wykonanie próby pracy.

Oceny kandydatów biorący udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor OKE, Kierownik WEZ i koordynatorzy zawodu w Wydziale Egzaminów Zawodowych OKE w Poznaniu.

Poniżej załączniki do pobrania:
załącznik 1 pobierz (doc)
załącznik 1 pobierz (pdf)
załącznik 2 pobierz (pdf)

 

p.o. Dyrektora OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-18 11:21
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl