Strona główna › ... › Zamówienia publiczne › Postępowanie o udzielenie...
wtorek, 23 stycznia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego - 2017

 

Poznań, dnia 04.12.2017 r.

Nr postępowania:  OKEP/WOA - 260/5/2017

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w trybie zapytania o cenę informuje, że:

- na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę do 110.000,00 zł. brutto,
- w terminie wyznaczonym w SIWZ ofertę złożyli nw. Wykonawcy:

  1)     Firma PRODATA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 233.
          Cena wykonania zamówienia: 97.756,77 zł. brutto.
          Termin wykonania zamówienia do 22.12.2017 r.
          Gwarancja na urządzenia - zgodna z SIWZ.
          Płatność w terminie 14 dni od wykonania zamówienia.

  2)     Firma Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37.
          Cena wykonania zamówienia: 106.397,03 zł. brutto.
          Termin wykonania zamówienia do 22.12.2017 r.
          Gwarancja na urządzenia - zgodna z SIWZ.
          Płatność w terminie 14 dni od wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiajacy przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - Wykonawcy, w terminie 3 dni, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (liczy się data wpływu oryginału dokumentu do Zamawiającego).

Pobierz druk OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ...

 
p.o. Dyrektora OKE w Poznaniu
/-/ Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 08:04
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl