Strona główna › ... › Zamówienia publiczne › Ogłoszenie o wyborze...
poniedziałek, 19 marca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór ze szkół, w których przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny przesyłek podlegających ...

Poznań, dnia 8 marca 2018 r.

Nr postępowania: OKEP/WOA - 260/ 1 / 2018

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego - "Odbiór ze szkół, w których przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny przesyłek podlegających szczególnej ochronie i ich dostarczenie do wskazanych odbiorców" - w trybie przetargu nieograniczonego - informuje, że:

- na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę do 180.810,00 zł. brutto,
- w terminie wyznaczonym w SIWZ żaden Wykonawca nie złożył oferty.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - Zamawiający unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia z tego powodu, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/ Marcjanna Klessa


drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-08 08:30
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl