Strona główna › Informacja w sprawie...
wtorek, 26 marca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń do egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje pp. Dyrektorów szkoł zawodowych o rozpoczęciu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń do sesji czerwiec-lipiec 2018, zgodnie z § 4.14. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU 2015 poz. 673 ze zmianami). Więcej informacji można uzyskać po zalogowaniu w serwisie, w zakładce "nowy" egzamin zawodowy > Zgłoszenie uczniów do egzaminu - dodatkowe.

Zgłoszenia szkoły mogą przesyłać do dnia 30.03.2018 r.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-26 13:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl