Strona główna › ... › Zamówienia publiczne › Odpowiedzi na pytania -...
piątek, 14 grudnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Odpowiedzi na pytania - Odbiór ze szkół (placówek oświatowych) przesyłek podlegających ochronie - 2018

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na skierowane do niego pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - Odbiór ze szkół (placówek oświatowych) przesyłek podlegających szczególnej ochronie i ich dostarczenie do wskazanych odbiorców

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 17.04.2018 r. ...  pliki/pomoc/icon_pdf.gif

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-17 10:43
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl