Strona główna › ... › Zamówienia publiczne › Ogłoszenie o wyborze...
czwartek, 24 stycznia 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór ze szkół (placówek oświatowych) przesyłek podlegających ochronie - 2018

 

Poznań, dnia 19.04.2018 r.

Nr postepowania:  OKEP/WOA-260/4/2018

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Odbiór ze szkół (placówek oświatowych) przesyłek podlegających szczególnej ochronie i ich dostarczenie do wskazanych odbiorców", na podstawie przyjętych kryteriów (cena brutto i liczba wyznaczonych tras), dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta:

Poczty Polskiej S.A. Pion Sprzedaży WKK Północ z siedzibą w Poznaniu ul. Kościuszki 77.
Liczba przyznanych punktów 100,00 w tym:
cena wykonania zamówienia 210 140,00 zł. brutto - punktów 60,00, liczba wyznaczonych tras większa niż 50 - punktów 40,00.

W postępowaniu złożono tylko jedną ważną ofertę.

Dyrektor OKE w Poznaniu 
/-/ Marcjanna Klessa 


drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-19 12:11
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl