Strona główna › Udostępnianie wyników...
Środa, 20 lutego 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Udostępnianie wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że do szkół przeprowadzających egzamin maturalny / egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostały przekazane loginy i hasła niezbędne do sprawdzenia przez zdających wyniku egzaminu. Dostęp do własnych wyników możliwy będzie (w serwisie uczniowie.oke.poznan.pl):
- egzamin maturalny - od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej),
- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

UWAGA:

  1. EGZAMIN MATURALNY
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).
  2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
    Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).


Login i hasło zdającego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawał w bieżącym roku, umożliwia wgląd do aktualnie opublikowanych wyników.

Szczegółowe informacje dla pp. Dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny / egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dostępne są po zalogowaniu.

 

Pozycje 0-0 z 0
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl