Strona główna › Egzamin maturalny w sesji...
Środa, 14 listopada 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Egzamin maturalny w sesji "poprawkowej" - sierpień 2018

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2018


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2018 r. przysługuje: 

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 3 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
            oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej" formule
           
w sytuacji, gdy na dzień 3 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
            do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia 
      10 lipca 2018 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
       albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku 
       składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej" formule
       (Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej" formule
       (Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

-    egzaminy pisemne:   21 sierpnia 2018 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
-    egzaminy ustne:       21 – 22 sierpnia 2018 r.

w macierzystych szkołach zdających.


Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia w sierpniu 2018 r. „poprawkowego” egzaminu maturalnego, są dostępne w serwisie internetowym Komisji po zalogowaniu.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-03 08:41
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl