Strona główna › egzaminy eksternistyczne › Opłaty za egzaminy...
Środa, 20 lutego 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Opłaty za egzaminy eksternistyczne

           Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 34 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r.  w  sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.) wysokość opłaty za każdy zadeklarowany w danej sesji egzaminacyjnej egzamin eksternistyczny z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz za egzamin eksternistyczny zawodowy (za obie części egzaminu) - wynosi obecnie 182,44 zł.

           W razie ponownego przystępowania do egzaminu eksternistycznego zawodowego wysokość opłaty wynosi:
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 60,81 zł.,
- za częsć praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 121,63 zł.

           Opłatę za egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajeć edukacyjnych oraz opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy, należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

           NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

            W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- rodzaj egzaminu i przedmioty,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, egzamin eksternistyczny z matematyki, sesja zimowa 2019.

           Termin wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ZSZ przeprowadzane w:
sesji zimowej w lutym 2019 r. upływa z dniem 31 grudnia 2018 r.


           Opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy należy wnieść nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-28 11:18
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl