Strona główna › ... › Miejsce przeprowadzenia... › Miejsca przeprowadzenia...
piątek, 16 listopada 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych - październik 2018

             Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
             o miejscach przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum
             i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej w październiku 2018 r.

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012r., poz. 188 ze zm.), Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w sesji jesiennej w październiku 2018 r. zostaną przeprowadzone:

 1) dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego:

              Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

2) dla osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

              Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinie, ul. Hoża 3, 71-699 Szczecin

3) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:
    jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, M. Kalisz, M. Konin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,
    słupecki, turecki:

             Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz

4) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:
    chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, M. Poznań, obornicki, pilski,
    poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski:

             XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

                 z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej (informatyki),
                 który zostanie przeprowadzony 06.10.2018 r. (sobota) o godz. 9.oo w: 
                 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań,
                 - Technikum Energetyczne w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań. 
                 O miejscu zdawania tego egzaminu OKE w Poznaniu poinformuje zdajacych indywidualnie - przesyłką pocztową.
               

5) dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:
    gostyński, kościański, leszczyński, M. Leszno, rawicki:

             Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15, 64-100 Leszno

 

Ponadto OKE w Poznaniu informuje, że:

1) osoby, które nie dokonały opłaty za egzamin, nie będą dopuszczone do jego zdawania,
2) na egzamin zdający winien stawić się nie później niż na godzinę przed jego rozpoczęciem,
3) przed każdym egzaminem będzie sprawdzana tożsamość zdających, dlatego należy posiadać przy sobie dowód osobisty,
4) zdający egzamin musi być wyposażony w przybory do pisania w kolorze czarnym (wypełnianie arkusza egzaminacyjnego innym kolorem niż czarny lub pisanie ołówkiem jest niedozwolone),
5) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani żadnych materiałów lub przyborów pomocniczych innych niż wskazane przez Dyrektora CKE w serwisie internetowym www.cke.edu.pl 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

Terminy egzaminów ...

Materiały i przybory pomocnicze ...

 

 

 

 

 

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10 16:40
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl