Strona główna › ... › Arkusze › Arkusze egzaminu ósmoklasisty...
czwartek, 20 czerwca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Arkusze egzaminu ósmoklasisty - sesja 2019

Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminu ósmoklasisty 2019. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Język polski - 15 kwietnia

typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu  
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym  

 

 

Matematyka - 16 kwietnia

typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu  
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym  

 

 

Język obcy nowożytny - 17 kwietnia

Język angielski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym  
Język francuski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
Język hiszpański
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
Język niemiecki
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym  
Język rosyjski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
Język włoski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17 15:08
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl