Strona główna › ... › Terminy › Miejsca przeprowadzenia...
wtorek, 18 czerwca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Miejsca przeprowadzenia egzaminów maturalnych, termin dodatkowy - czerwiec 2019 r.

KOMUNIKAT Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym - czerwiec 2019 r.


Zgodnie z treścią  § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że w terminie dodatkowym (czerwiec 2019 r.):

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO ze wszystkich przedmiotów dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w

          IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Poznaniu - ul. Warzywna 24*.

* Nie dotyczy absolwentów, którzy znaleźli się w wyjątkowych sytuacjach losowych i przystąpią do egzaminu w innym miejscu.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, minimum godzinę przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO dla wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w ich macierzystych szkołach.


Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa


Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego - czerwiec 2019 ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-28 13:01
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl