Strona główna › Komunikat dla pp. Dyrektorów...
sobota, 23 listopada 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Komunikat dla pp. Dyrektorów przeprowadzających egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

na dzień 4 listopada 2019 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty (SIOEO). Do tego czasu należy zweryfikować w Systemie Informacji Oświatowej (SIO):

  1. dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły
  2. dane uczniów w SIO przypisanych do egzaminu ósmoklasisty

oraz skompletować pozostałe dane, które należy przekazać do OKE w systemie SIOEO.

 

Dodatkowe informacje

  1. Wnioski o zwolnienie zdającego  z egzaminu (załącznik 2a – dotyczący zwolnień w przypadku niepełnosprawności sprzężonych) oraz  wnioski w sprawie dostosowań wymagające pisemnego porozumienia z OKE (załącznik 4a) należy składać na bieżąco w wersji papierowej do OKE w Poznaniu, tak aby do 8 listopada br. otrzymać odpowiedź z OKE.
  2. Od  4 listopada br. powyższe wnioski należy także wprowadzić do systemu SIOEO.
  3. Do systemu SIOEO muszą być wprowadzone (od 4 listopada) sposoby dostosowań formy i warunków egzaminu dla zdających:
    • wynikające z tabeli komunikatu CKE – podczas zgłaszania danych wprowadzają dyrektorzy szkół,
    • wymagające pisemnego porozumienia (nieujęte w tabeli komunikatu i wykazie SIOEO) - zgłaszane przez Wniosek o szczególne dostosowania - zatwierdzane w SIOEO przez OKE.

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-30 15:50
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl