Strona główna › ... › Informacje › Warunki zaliczenia egzaminu...
czwartek, 24 października 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Warunki zaliczenia egzaminu od roku 2005

 

 

Egzamin pisemny - część I 50% punktów możliwych do zdobycia
Egzamin pisemny - część II 30% punktów możliwych do zdobycia
Egzamin praktyczny 75% punktów możliwych do zdobycia

Wyniki egzaminu zawodowego ustala
i ogłasza Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zdający, który zdał egzamin otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-09-01 08:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl