Strona główna › ... › Przedmioty dodatkowe › Chemia - przedmiot dodatkowy
poniedziałek, 25 czerwca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Chemia - przedmiot dodatkowy

Dwa poziomy
do wyboru

  podstawowy

  •  egzamin trwa 120 minut
  •  egzamin polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce, zadania obejmują zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego
  •  zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów za rozwiązanie zadań z arkusza.

  rozszerzony

  • egzamin trwa 150 minut
  • egzamin polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego (zawierającego również wymagania dla poziomu podstawowego)
  • zdający może uzyskać maksymalnie 60 punktów za rozwiązanie zadań z arkusza rozszerzonego.
  • w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu tablic chemicznych i prostego kalkulatora, których rodzaj określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • wynik egzaminu maturalnego z chemii jest wyrażony w skali procentowej
  • wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Informator maturalny z chemii

pliki/pomoc/icon_pdf.gif aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym od 2010 roku

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Tablice chemiczne dostępne są tutaj...

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapozania się z raportami z egzaminu maturalnego:

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Raporty

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-02-07 08:58
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl