Strona główna › ... › Informacje › Podstawa prawna
wtorek, 14 sierpnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami)
    - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2016 r. poz. 2223 ze zmianami)
- UWAGA: obowiązuje od 01.01.2017 r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (DzU z 2012 r. poz. 977 ze zmianami).

Akty prawne udostępnione poprzez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-15 11:31
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl