Strona główna › ... › Informacje › Podstawa prawna
Środa, 19 grudnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2223 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zmianami)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-09 12:45
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl