Strona główna › ... › Informatory › Informatory o egzaminach...
wtorek, 18 czerwca 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła niżej zamieszczone informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych.

I. z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych:

1. język polski
2. historia i społeczeństwo
3. język angielski
4. język francuski
5. matematyka
6. przyroda  
7. język rosyjski 
8. zajęcia komputerowe + dane + załącznik
9. język niemiecki

II. z zakresu gimnazjum dla dorosłych:

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie 
 4.  język angielski  
 5.  język rosyjski 
 6.  język niemiecki 
 7.  język francuski 
 8.  biologia
 9.  geografia 
10. chemia
11. matematyka
12. informatyka + dane + załącznik
13. fizyka

III. z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie 
4. język angielski  
5. biologia
6. język francuski 
7. geografia 
8. podstawy przedsiębiorczości 
9. język rosyjski 
10. chemia + tablice 
11. matematyka + wzory 
12. informatyka + dane + załącznik
13. język niemiecki 
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

IV. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej:

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie 
 4.  język angielski  
 5.  język rosyjski 
 6.  język niemiecki 
 7.  język francuski 
 8.  biologia
 9.  geografia 
10. podstawy przedsiębiorczości 
11. chemia + tablice 
12. matematyka + wzory 
13. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-29 11:09
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl