Strona główna › ... › Współczynniki łatwości › Wiedza o społeczeństwie
Środa, 18 września 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Wiedza o społeczeństwie

Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MWO-P1A1P-092)

zadanie łatwość
1 0.81
2 0.50
3 0.46
4 0.22
5 0.46
6 0.65
7 0.07
8 0.49
9 0.78
10 0.26
11 0.33
12 0.74
13 0.69
14 0.27
15a 0.29
15b 0.33
16 0.63
17 0.58
18 0.22
19 0.05
20 0.31
21 0.24
22a 0.35
22b 0.31
23 0.28
24 0.81
25a 0.38
25b 0.51
26 0.33
27 0.47Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MWO-P1A4P-092)

zadanie łatwość
1 0.89
2 0.56
3 0.45
4 0.33
5 0.56
6 0.78
7 0.00
8 0.33
9 0.78
10 0.22
11 0.33
12 0.89
13 0.70
14 0.37
15a 0.45
15b 0.45
16 0.73
17 0.74
18 0.22
19 0.11
20 0.42
21 0.36
22a 0.56
22b 0.45
23 0.20
24a 0.61
24b 0.41
25 0.81
26 0.35
27 0.42Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MWO-P1A6P-092)

zadanie łatwość
1 0.00
2 1.00
3 0.00
4 1.00
5 0.00
6 1.00
7 0.00
8 0.00
9 0.50
10 0.00
11 0.20
12 0.50
13 1.00
14 0.00
15a 1.00
15b 1.00
16 0.60
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.20
21 0.00
22a 0.00
22b 0.00
23 0.00
24 0.00
25a 0.00
25b 0.00
26 0.00
27 0.27Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MWO-P1A7P-092)

zadanie łatwość
1 0.54
2 0.15
3 0.54
4 0.77
5 0.92
6 0.23
7 0.50
8 0.64
9 0.79
10 0.83
11 0.15
12 0.57
13 0.23
14 0.65
15 0.33
16 0.80
17a 0.31
17b 0.39
18 0.28
19a 0.79
19b 0.52
20a 0.92
20b 0.23
21a 0.15
21b 0.00
21c 0.23
22 0.65
23 0.36
24 0.10Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MWO-R1A1P-092)

zadanie łatwość
1 0.81
2 0.34
3 0.25
4 0.44
5 0.22
6 0.89
7 0.20
8 0.12
9 0.12
10 0.25
11 0.60
12 0.20
13 0.48
14a 0.39
14b 0.26
15a 0.48
15b 0.42
15c 0.61
16 0.73
17 0.75
18.1 0.50
18.2 0.85
18.3 0.80Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MWO-R1A4P-092)

zadanie łatwość
1 0.67
2 0.67
3 0.33
4 1.00
5 0.11
6 0.67
7 0.00
8 0.17
9 1.00
10 0.00
11 0.78
12 0.67
13 0.33
14 1.00
15a 0.00
15b 0.17
15c 0.67
16 0.33
17 1.00
18.1 0.67
18.2 0.33
18.3 0.33
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-06-29 12:27
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl