Strona główna › ... › Informacje o OKE › Telefony
niedziela, 25 sierpnia 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Telefony

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań ul. Gronowa 22

tel.   (61)  854 01 60       e-mail:   sekretariat@oke.poznan.pl 
GODZINY PRACY: od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piatku)
TELEFON_8540160
DYREKTOR:                      Marcjanna KLESSA
tel.   (61)  854 01 60            

fax.  (61)  852 14 41        e-mail:   dyrektor@oke.poznan.pl
WICEDYREKTOR:              Marcin JAKUBOWSKI
tel.   (61)  854 01 60            

fax.  (61)  852 14 41
SEKRETARIAT:                  Renata PASTOK
tel.   (61)  854 01 60
fax.  (61)  852 14 41        e-mail:    sekretariat@oke.poznan.pl
GŁÓWNY KSIĘGOWY:       Mirosława MAŁECKA
tel.   (61)  854 01 72

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).    Przepis ten stanowi, że korespondencja (w tym również elektroniczna - e-mail) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, ewentualnie telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy (opis sprawy, której korespondencja dotyczy)

WYDZIAŁ EGZAMINÓW z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Beata MAJEWSKA

854 01 80

 Egzamin maturalny – matematyka

 Izabela SZAFRAŃSKA

854 01 85

 Egzamin maturalny – języki obce nowożytne

 Krystyna DZIAMSKA

854 01 74

 Egzamin maturalny – języki obce nowożytne

 Przemysław MRÓZ

854 01 74

 Egzamin maturalny – języki obce nowożytne

 Monika ADAMCZYK

854 01 74

 Egzamin maturalny – języki obce nowożytne

 Aleksandra OLIWA

854 01 74

 Egzamin maturalny – biologia

 Magdalena OSIADŁO

854 01 83

 Egzamin maturalny – chemia

 Damian KRAWCZYK

854 01 92

 Egzamin maturalny – fizyka

 Lidia SKIBIŃSKA

854 01 92

 Egzamin maturalny – geografia

 Marlena KEGEL

854 01 83

 Egzamin maturalny – WOS

 Maciej MŁYNARCZYK

854 01 79

 Egzamin maturalny – historia

 Robert ŚNIEGOCKI

854 01 79

 Egzamin maturalny – informatyka

 Izabela SZAFRAŃSKA

854 01 85

 Egzamin maturalny – język polski

 Mariusz CHOŁODY

854 01 81

 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

 Małgorzata PASTUSIAK

854 01 81

 Egzamin gimnazjalny – część mat.- przyrodnicza

 Małgorzata LEMBICZ

854 01 84

WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Ilona ISKAŃSKA

854 01 78

 Egzaminy zawodowe

 Anna SIEWCZYŃSKA

854 01 91

 Egzaminy zawodowe

 Jan NEUBAUER

854 01 69

 Egzaminy zawodowe

 Lidia BRECHELKE

854 01 87

 Egzaminy zawodowe

 Zdzisław LEWANDOWSKI

854 01 94

 Egzaminy zawodowe

 Barbara SZYMCZAK

854 01 89

 Egzaminy zawodowe

 Lidia ZOBEL

854 01 94

 Egzaminy zawodowe

 Mariusz BRECHELKE

854 01 89

 Egzaminy zawodowe

 Małgorzata KURKOWSKA

854 01 91

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 -

854 01 70

 Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

 Andrzej POPIÓŁ

854 01 65

 Gimnazja – baza danych

 Danuta KWASIŻUR

854 01 66

 Egzamin ósmoklasisty – baza danych

 Wioleta ŚMIGIELSKA

854 01 77

 Matura – baza danych

 Michał PAWLAK

854 01 68

 Matura – baza danych

 Aleksandra KLIMCZAK-OSUCHOWSKA

854 01 68

 Szkoły zawodowe – baza danych

 Monika TWARDECKA

854 01 67

 Szkoły zawodowe – baza danych

 Maciej BRASKA

854 01 67

 Egzaminy eksternistyczne i kwalifikacyjne kursy zawodowe

 Karolina BOROWSKA

854 01 90

 Kadry

 Maria WOJTKOWIAK

854 01 96

 Administracja i gospodarka materiałowa

 Hanna MAĆKOWIAK

854 01 63

 Ewidencja  egzaminatorów – baza danych

 Monika KUJAWA

854 01 73

 Ewidencja  egzaminatorów – szkolenia

 Anna ZIMNA

854 01 90

 Poligrafia

 Agnieszka BANAŚ

854 01 64

WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 GŁ. KSIĘGOWY - KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Mirosława MAŁECKA

854 01 72

 Płace

 Małgorzata ŁAWIDA

854 01 62

 Płace/Księgowość

 Ilona MICHALAK

854 01 62

PRACOWNIA ds. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK PRACOWNI

 -

854 01 77

 Badania i analizy statystyczne

 Anna SPERLING

854 01 76 

 

 

 

SEKRETARIAT

FAX_8521441

 Renata PASTOK
 Magdalena KONOPSKA

854 01 60

Fax:

852 14 41

  e-mail:        sekretariat@oke.poznan.pl

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-07 07:43
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl