Strona główna
piątek, 27 marca 2015
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Sprawdzian - List do Szóstoklasistów

2015-03-24

więcej

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2015

2015-03-23

więcej

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2015 roku

2015-03-05

więcej

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015

2015-03-02

więcej

Komunikat w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-lipiec 2015

2015-03-02

więcej

Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia procedur i instrukcji organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2015

2015-03-02

więcej
zobacz z ostatnich 30 dni
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl