Strona główna
piątek, 9 października 2015
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

  Witamy w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych - październik 2015

2015-09-14

więcej

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie - zmiana zasad ich składania - nowe formularze deklaracji

2015-08-31
UWAGA: obowiązują od 01.09.2015 r.

więcej

Komunikat dla podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o zasadach zgłaszania osób do egzaminu

2015-08-31
UWAGA: od 01.09.2015 r. nowe zasady zgłaszania słuchaczy do egzaminu zawodowego !

więcej

Komunikat w sprawie analizy wyników ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2015

2015-08-25

więcej

Terminy egzaminów eksternistycznych - październik 2015 r.

2015-08-19

więcej

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2015

2015-07-28

więcej
zobacz z ostatnich 30 dni
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl