piątek, 9 grudnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna

Witamy w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Komunikat dla Dyrektorów przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy - sesja ZIMA 2023

2022-12-09

więcej

Komunikat dla Dyrektorów przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

2022-12-01

więcej

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego - sesja ZIMA 2023

2022-11-29

więcej

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AUD.02, AUD.05, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

2022-11-24

więcej

Informacja dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

2022-11-21

więcej

Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego

2022-11-10

więcej

KOMUNIKAT WS. DOSZKOLEŃ EGZAMINATORÓW EGZAMINU MATURALNEGO - FORMUŁA 2023

2022-10-28

więcej

UWAGA pp. DYREKTORZY SZKÓŁ - informacja dotycząca spotkań szkoleniowych z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / egzaminu zawodowego

2022-10-28

więcej

Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia stosowania instrukcji organizacji egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2023 r.

2022-10-28

więcej

SKŁADANIE DEKLARACJI MATURALNEJ NA EGZAMIN W 2023 R.

2022-10-27

więcej
zobacz z ostatnich 30 dni
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl