poniedziałek, 28 listopada 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › mapa serwisu › mapa serwisu

mapa serwisu

Polityka Cookie
informacje Ochrona Danych Osobowych - RODO Klauzula informacyjna 2022 - egzaminatorzy Klauzula informacyjna 2022 - zdający egzaminy Klauzula informacyjna 2022 - realizacja umowy Klauzula informacyjna 2022 - rekrutacja Raporty 2002-2017 sprawdzian egzamin gimnazjalny egzamin maturalny egzamin zawodowy egzamin eksternistyczny Badania i ewaluacje Podsumowanie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych - sesja egzaminacyjna 2022 Podsumowanie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych - sesja egzaminacyjna 2021 Podsumowanie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych - sesja egzaminacyjna 2020 Podsumowanie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych - sesja egzaminacyjna 2019 Podsumowanie obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych - sesja egzaminacyjna 2018 Wykaz zrealizowanych projektów badawczych Tendencje rozwojowe szkół podstawowych Tendencje rozwojowe szkół gimnazjalnych Tendencje rozwojowe szkół ponadgimnazjalnych Informacje o OKE Ogólnopolska struktura komisji i zasięg działania Podstawy prawne funkcjonowania OKE w Poznaniu Cele działania OKE w Poznaniu Schemat organizacyjny OKE w Poznaniu Zasięg terytorialny OKE w Poznaniu Jak nas znaleźć? Telefony Praca Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o pracę Zamówienia publiczne Zamówienia poniżej 130.000 zł netto Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł obrotowych w 2022 roku Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł konferencyjnych w 2022 roku Zapytanie ofertowe na dostawę szaf metalowych i sejfów w 2022 roku Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł konferencyjnych i obrotowych w 2022 roku Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w 2022 roku Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych w 2022 roku Zamówienia powyżej 130.000 zł netto Formularze obserwacje egzaminów egzaminatorzy - zgłoszenie kandydata wniosek o wydanie duplikatu dokumentu egzamin ósmoklasisty Wniosek o weryfikację sumy punktów - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY egzamin maturalny Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca Deklaracje - wnioski - protokoły - inne wzory dokumentów TABELA ROZLICZENIA BEZPIECZNYCH KOPERT INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego Wniosek o weryfikację sumy punktów - EGZAMIN MATURALNY Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN MATURALNY egzamin zawodowy egzamin zawodowy Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMIN ZAWODOWY Wniosek o weryfikację sumy punktów - EGZAMIN ZAWODOWY Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formie elektronicznej Formularz zgłoszenia nowej szkoły - wniosek o nadanie/wykreślenie identyfikatora Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe egzamin eksternistyczny Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE Duplikaty Zasady wydawania duplikatów zaświadczeń, świadectw i dyplomów Duplikaty zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty Duplikaty zaświadczeń o wynikach sprawdzianu Duplikaty zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego Duplikaty świadectw dojrzałości Duplikaty świadectw dojrzałości wydane w latach 2003-2011 Duplikaty świadectw dojrzałości wydane w latach 2012-2014 Duplikaty świadectw dojrzałości wydane od roku 2015 Duplikaty dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wykaz wycofanych dokumentów, którymi posługiwanie się jest nieuprawnione Wglądy Egzamin ósmoklasisty Egzamin maturalny egzamin zawodowy Egzaminy eksternistyczne EFS EFS - Budowa banków zadań - projekt VII realizowany w latach 2010-2015 EFS - Szkolenia egzaminatorów - projekt realizowany w latach 2004-2006 Pomoc Logowanie się do systemu
wiadomości moje dane wyniki wyszukiwania mapa serwisu e-deklaracje
egzamin ósmoklasisty powtórz z nami Informacje Podstawa prawna Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty Diagnoza kompetencji ósmoklasistów Informatory Terminy Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2023 roku Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin ósmoklasisty w 2023 r. Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2022/2023 Arkusze Arkusze egzaminu ósmoklasisty - sesja 2022 Arkusze egzaminu ósmoklasisty - sesja 2021 Formatki do analizy wyników wybranych próbnych egzaminów ósmoklasisty - 2021 Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty - 2021 Arkusze egzaminu ósmoklasisty - sesja 2020 Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty - 2020 Arkusze egzaminu ósmoklasisty - sesja 2019 Zwolnienia z egzaminu Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021 Arkusze próbne i schematy oceniania Materiały ćwiczeniowe Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli - egzamin ósmoklasisty 2019 Wyniki i analizy Rok 2022 Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2022 Wyniki szkół - 2022 Wyniki gmin, powiatów Rok 2021 Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021 Wyniki szkół - 2021 Wyniki gmin, powiatów Rok 2020 Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020 Wyniki szkół - średnie procentowe - 2020 Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2019 Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2019 Wyniki szkół - średnie procentowe - 2019 Wyniki gmin, powiatów, województw
egzamin maturalny Informacje SKŁADANIE DEKLARACJI MATURALNEJ NA EGZAMIN W 2023 R. Podstawa prawna Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku Informacje podstawowe Materiały dla uczniów i nauczycieli Informatory Terminy Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2023 roku Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym - sierpień 2022 r. Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2022 roku Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2023 r. Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2022/2023 Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r. Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne Komunikat Dyrektora CKE w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Titulo de Bachiller Zwolnienia z egzaminu Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021 Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2019/2020 Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019 Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2016/2017 Opłata za egzamin maturalny Arkusze Arkusze próbnego egzaminu maturalnego - wrzesień 2022 Arkusze egzaminacyjne - matura 2022, sesja wiosenna Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego 2023 Arkusze egzaminacyjne - matura 2021, sesja wiosenna Formatki do analizy wyników wybranych próbnych egzaminów maturalnych - 2021 Arkusze próbnego egzaminu maturalnego - 2021 Arkusze egzaminacyjne - matura 2020 Arkusze próbnego egzaminu maturalnego - 2020 Arkusze egzaminacyjne - matura 2019, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2018, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2017, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2016, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2015, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2014, sesja sierpniowa - poprawkowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2014, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2013, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja sierpniowa - poprawkowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja wiosenna - termin dodatkowy Arkusze egzaminacyjne - matura 2012, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2011, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2010, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2009, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2008, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2007, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2006, sesja wiosenna Arkusze egzaminacyjne - matura 2006, sesja zimowa Arkusze egzaminacyjne - matura 2005 Arkusze egzaminacyjne - matura 2002 Tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne Wyniki i analizy Rok 2022 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2022 Wyniki szkół - matura 2022 Wyniki powiatów Staniny Rok 2021 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2021 Wyniki szkół - matura 2021 Wyniki powiatów Staniny Rok 2020 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2020 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 Wyniki szkół - matura 2020 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2019 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2019 Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej 2019 Wyniki szkół - matura 2019 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2018 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2018 Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej 2018 Wyniki szkół - matura 2018 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2017 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2017 I Raport - Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Wyniki szkół - matura 2017 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2016 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2016 Wyniki szkół - matura 2016 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2015 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2015 Wyniki szkół - matura 2015 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Staniny Rok 2014 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2014 Wyniki szkół - matura 2014 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2013 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2013 Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2013 Wstępne informacje o wynikach - Okręg poznański Wyniki egzaminu maturalnego (tzw. I raport) Wstępne informacje o wynikach - kraj Wstępne informacje o wynikach - prezentacja z konferencji MEN Wyniki szkół - matura 2013 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2012 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2012 Wstępne informacje o wynikach Wstępne informacje o wynikach - Okręg poznański Wstępny raport Wstępne informacje o wynikach - kraj Wstępne informacje o wynikach - prezentacja z konferencji MEN Wyniki szkół - matura 2012 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg poznański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Skale staninowe Objaśnienia Tendencje rozwojowe szkół Rok 2011 Informacje o wynikach egzaminu maturalnego - maj, czerwiec, sierpień - 2011 Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r. Wstępny raport z wynikami egzaminu maturalnego Wyniki szkół - matura 2011 Wyniki Okręgu, województw i powiatów Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych przedmiotów i poziomów Okręg Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Język polski Matematyka Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Język kaszubski Język ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Skale staninowe Objaśnienia Rok 2010 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Wyniki szkół - matura 2010 Wyniki powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Okręg Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Analizy wyników Współczynniki łatwości Język polski Matematyka Język angielski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Język ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Skale staninowe 2010 Co to są staniny Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - listopad 2010 Rok 2009 Wyniki powiatów Wiedza o tańcu Wiedza o społeczeństwie Matematyka Język polski Język ukraiński Język łaciński i kultura antyczna Język włoski Język rosyjski Język niemiecki Język hiszpański Język francuski Język angielski Informatyka Historia sztuki Historia muzyki Historia Geografia Filozofia Fizyka i astronomia Chemia Biologia Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Wiedza o tańcu Wiedza o społeczeństwie Język polski Język ukraiński Język niemiecki Matematyka Język łaciński i kultura antyczna Język włoski Język hiszpański Język francuski Język angielski Informatyka Historia sztuki Historia muzyki Historia Geografia i Kultura Hiszpanii Filozofia Chemia Biologia Język rosyjski Skale staninowe 2009 Objaśnienia Próba egzaminu maturalnego z matematyki - wyniki Tendencje rozwojowe szkół Maturalne wskaźniki EWD Raporty do 2017 roku Raporty z lat 2002-2017 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012 Raport 2013 Raport 2014
egzamin zawodowy Egzamin zawodowy PP 2012 Podstawa prawna Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2012 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2019 Informacje dla zdających Informacje ogólne dla zdających Informatory Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2012 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2022/2023 Informacja o zasadach wydawania dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe Terminy Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2023 roku Komunikat w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Ośrodki egzaminacyjne Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w 2023 roku (PP 2012) Egzamin zawodowy PP 2017 Podstawa prawna SIOEPKZ Informacje dla zdających Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informatory Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w r. szk. 2022/2023 Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na egzaminach w roku szkolnym 2022/2023 - kwalifikacje EE.08, INF.02 Terminy Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2023 roku Ośrodki egzaminacyjne Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w 2023 roku (PP 2017) Egzamin zawodowy PP 2019 Podstawa prawna SIOEPKZ Informacje dla zdających Informacja dla słuchacza szkoły policealnej zdającego egzamin zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 Informatory Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego w r. szk. 2022/2023 Komunikat w sprawie zadań jawnych - egzamin zawodowy przeprowadzany w 2023 r. (PP 2019) Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na egzaminach w roku szkolnym 2022/2023 - kwalifikacje EE.08, INF.02 Terminy Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2023 roku Ośrodki egzaminacyjne Wyposażenie ośrodków do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w 2023 roku (PP 2019) Zwolnienia z egzaminu Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2024 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2023 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2022 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2021 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2020 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2019 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2018 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2017 roku Opłata za egzamin zawodowy Arkusze Klucze punktowania odpowiedzi do zadań w części pisemnej egzaminu zawodowego czerwiec 2022 (formuła 2012) czerwiec 2022 (formuła 2017) styczeń 2022 (formuła 2012) styczeń 2022 (formuła 2017) czerwiec 2021 (formuła 2012) czerwiec 2021 (formuła 2017) styczeń 2021 (formuła 2012) styczeń 2021 (formuła 2017) czerwiec 2020 (formuła 2012) czerwiec 2020 (formuła 2017) styczeń 2020 (formuła 2012) styczeń 2020 (formuła 2017) czerwiec 2019 (formuła 2012) czerwiec 2019 (formuła 2017) styczeń 2019 (formuła 2012) styczeń 2019 (formuła 2017) czerwiec 2018 (formuła 2012) czerwiec 2018 (formuła 2017) styczeń 2018 czerwiec 2017 maj 2017 styczeń 2017 październik 2016 czerwiec 2016 kwiecień 2016 styczeń 2016 czerwiec 2015 styczeń 2015 wrzesień 2014 czerwiec 2014 styczeń 2014 październik 2013 sierpień 2013 czerwiec 2013 kwiecień 2013 Formularze deklaracji i wniosków Komunikat dotyczący zasad/procedur uzyskania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie - zmiana zasad ich składania - nowe formularze deklaracji Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formie elektronicznej Wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie WIĘCEJ ... Wyniki i analizy 2022 sesja czerwiec - lipiec Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2019 2022 sesja styczeń - luty Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2019 2021 sesja czerwiec - lipiec Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2019 2021 sesja styczeń - luty Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2019 2020 sesja sierpień - wrzesień 2020 sesja czerwiec - lipiec Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2012 Egzamin zawodowy wg Podstawy Programowej 2017 2020 sesja styczeń - luty 2019 sesja czerwiec - lipiec 2019 sesja czerwiec - lipiec (strona 2) 2019 sesja styczeń - luty 2019 sesja styczeń - luty (strona 2) 2018 sesja czerwiec - lipiec 2018 sesja czerwiec - lipiec (strona 2) 2018 sesja styczeń - luty 2018 sesja styczeń - luty (strona 2) 2017 czerwiec - lipiec 2017 czerwiec - lipiec strona 2 2017 styczeń - luty 2016 sierpień - październik 2016 maj - lipiec 2016 maj - lipiec - strona 2 2016 styczeń - luty 2015 sierpień-październik 2015 maj-lipiec 2015 styczeń-luty 2014 sierpień-wrzesień-październik 2014 maj-czerwiec-lipiec 2014 styczeń 2013 sesja październik 2013 sesja czerwiec Raporty Raporty 2021 r. - PP 2017 Raporty 2021 r. - PP 2019 Raporty z lat poprzednich
serwis uczniów i absolwentów WYNIKI - mapy
egzaminy - archiwum sprawdzian   2002 - 2016 Wyniki i analizy Rok 2016 Informacje o wynikach sprawdzianu 2016 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2016 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2015 Informacje o wynikach sprawdzianu 2015 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2015 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Analizy wyników Rok 2014 Informacje o wynikach sprawdzianu 2014 Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - łacznie kwiecień i czerwiec 2014 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2014 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2013 Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2013 Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - łacznie kwiecień i czerwiec 2013 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2013 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2013 Rok 2012 Wstępne informacje o wynikach Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2012 łącznie Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2012 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2012 Rok 2011 Wstępny raport z wynikami sprawdzianu Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2011 łącznie Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień 2011 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2011 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2011 Rok 2010 Wyniki sprawdzianu 2010 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2010 roku Współczynnik łatwości zadań w 2010 roku Skale staninowe w 2010 roku Co to są staniny Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2010 Rok 2009 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2009 roku Współczynnik łatwości zadań w 2009 roku Skale staninowe w 2009 roku Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkoły 2009 Komunikowanie wyników sprawdzianu - tendencja rozwojowa szkół podstawowych trzech województw w 2009 r. Rok 2008 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Analizy wyników Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły do roku 2008 Rok 2007 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2006 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2005 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2004 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2003 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Raporty Raporty z lat 2002-2014 Raport 2002 Raport 2003 Raport 2004 Raport 2005 Raport 2006 Raport 2007 Raport 2008 Raport 2009 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012 Raport 2014 Arkusze Arkusze sprawdzianu - sesja 2016 Arkusze sprawdzianu - sesja 2015 Arkusze sprawdzianu - sesja 2014 Arkusze sprawdzianu - sesja 2013 Arkusze sprawdzianu - sesja 2012 Arkusze sprawdzianu - sesja 2011 Arkusze sprawdzianu - sesja 2010 Arkusze sprawdzianu - sesja 2009 Arkusze sprawdzianu - sesja 2008 Arkusze sprawdzianu - sesja 2007 Arkusze sprawdzianu - sesja 2006 Arkusze sprawdzianu - sesja 2005 Arkusze sprawdzianu - sesja 2004 Arkusze sprawdzianu - sesja 2003 Arkusze sprawdzianu - sesja 2002 egzamin gimnazjalny Informacje Podstawa prawna Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2014 roku Informacje podstawowe Informatory Terminy Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnych oraz maturalnych w 2020 roku Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin gimnazjalny w 2020 r. Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szk. 2019/2020 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Zwolnienia z egzaminu Zasady i procedury zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego Wykaz olimpiad zwalniających z danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 Wykaz olimpiad zwalniających z danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz olimpiad zwalniających z danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Arkusze Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2019 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2018 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2017 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2016 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2015 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2014 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2013 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2012 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2011 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2010 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2009 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2008 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2007 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2006 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2005 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2004 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2003 Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2002 Wyniki i analizy Tendencje rozwojowe szkół Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2019 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2018 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2017 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2016 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2015 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2014 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2013 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2012 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2011 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2010 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły 2009 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa gimnazjów województw w 2009 r. Komunikowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - tendencja rozwojowa szkoły do roku 2008 Rok 2019 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2019 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2019 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2018 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2018 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2018 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2017 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2017 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2017 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2016 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2016 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2016 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Rok 2015 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2015 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2015 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Analizy wyników Rok 2014 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2014 Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2014 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Skale staninowe Współczynnik łatwości zadań Rok 2013 Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2013 Wstępne informacje o wynikach województwo lubuskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego (tzw. I raport) Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2013 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - język polski Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - matematyka Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język włoski Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2012 Wstępne informacje o wynikach Wstępne informacje o wynikach województwo lubuskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie kraj kraj - prezentacja z konferencji MEN Wstępny raport Wyniki szkół - średnie procentowe - kwiecień i czerwiec 2012 łącznie Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna - język polski Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza - matematyka Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język włoski Skale staninowe Tendencje rozwojowe szkół Rok 2011 Wstępny raport z wynikami egzaminu gimnazjalnego Wyniki szkół Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień i czerwiec 2011 łącznie Wyniki szkół - średnie punktowe - kwiecień 2011 Wyniki szkół - współczynniki łatwości - kwiecień 2011 Wyniki gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości zadań - język angielski Współczynnik łatwości zadań - język francuski Współczynnik łatwości zadań - język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - język włoski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język angielski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język hiszpański Współczynnik łatwośc obszarów umiejętności - język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - język włoski Skale staninowe Co to są staniny Tendencje rozwojowe szkół Rok 2010 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2010 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań w 2010 roku Współczynnik łatwości zadań - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości zadań - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości zadań - Język angielski Współczynnik łatwości zadań - Język francuski Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański Współczynnik łatwości zadań - Język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - Język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2010 roku Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język angielski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język rosyjski Skale staninowe w 2010 roku Co to są staniny Rok 2009 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Ogólne wskaźniki statystyczne dla poszczególnych arkuszy w 2009 roku Analizy wyników Współczynniki łatwości Współczynnik łatwości zadań w 2009 roku Współczynnik łatwości zadań - Język angielski Współczynnik łatwości zadań - Język niemiecki Współczynnik łatwości zadań - Język rosyjski Współczynnik łatwości zadań - Język francuski Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności w 2009 roku Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. humanistyczna Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - cz. matematyczno-przyrodnicza Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język hiszpański Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język francuski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język rosyjski Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język niemiecki Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język angielski Skale staninowe w 2009 roku Rok 2008 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2008 Rok 2007 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2006 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2005 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2004 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Rok 2003 Wyniki szkół, gmin, powiatów, województw Kalkulatory EWD Trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów Raporty Raporty z lat 2002-2014 Raport 2002 Raport 2003 Raport 2004 Raport 2005 Raport 2006 Raport 2007 Raport 2008 Raport 2009 Raport 2010 Raport 2011 Raport 2012 Raport 2013 Raport 2014 "stary" egzamin zawodowy Informacje Podstawa prawna Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody robotnicze Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody technikalne Wykaz zawodów kształconych w technikach, szkołach policealnych i zasadniczych szkołach zawodowych Struktura egzaminu Miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu Terminy przeprowadzania egzaminów w roku 2013 Warunki zaliczenia egzaminu od roku 2005 Suplementy Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor Informatory Informatory dla uczniów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informatory dla uczniów techników i szkół policealnych Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody technikalne Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody robotnicze Przykładowe rozwiązania uczniowskie zadań praktycznych dla techników Przykładowe zadanie w zawodzie technik ekonomista z informacją dla ośrodka egzaminacyjnego Terminy Komunikat Dyrektora OKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania etapu praktycznego "starego" egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2017 r. Komunikat Dyrektora OKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania etapu praktycznego "starego" egzaminu zawodowego w sesji luty 2017 r. Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017 roku Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu Procedury przeprowadzania "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku Materiały i przybory pomocnicze (egzamin zawodowy, czerwiec 2017 - etap praktyczny) Komunikat Dyrektora CKE w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z "nowego" oraz ze "starego" pisemnego egzaminu zawodowego w 2016 r Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów w 2012 r. - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od r. szk. 2012/2013 Zwolnienia z egzaminu Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2016 roku Ośrodki egzaminacyjne Koszt przeprowadzenia egzaminu zawodowego w ZSZ sesja czerwiec-lipiec 2015 „stary egzamin” Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania etapu praktycznego egz. zawodowego w zawodach kształconych w technikach i szkołach policealnych Ośrodki egzaminacyjne upoważnione do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach robotniczych Wniosek o upoważnienie ośrodka egzaminacyjnego do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zasady udzielania upoważnień do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Wykaz zawodów kształconych w technikach i szkołach policealnych, które wymagają uzyskania upoważnienia Arkusze Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 20 czerwca 2016 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 11 stycznia 2016 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 czerwca 2015 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 17 czerwca 2013 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 stycznia 2013 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 18 czerwca 2012 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 17 stycznia 2012 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 13 czerwca 2011 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 18 stycznia 2011 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 21 czerwca 2010 roku część I (zadania 1-50) zawody technikalne część I (zadania 1-50) zawody robotnicze część II (zadania 51-70) - wspólna dla wszystkich zawodów Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 19 stycznia 2010 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 czerwca 2009 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 13 stycznia 2009 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 16 czerwca 2008 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 15 stycznia 2008 roku Klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego - 19 czerwca 2007 roku Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2009 w technikach z komentarzem Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sesji letniej 2008 w technikach z komentarzem Wyniki i analizy Wyniki egzaminu zawodowego 2015 Wyniki egzaminu zawodowego 2014 Wyniki egzaminu zawodowego 2013 Wyniki egzaminu zawodowego 2012 Wyniki egzaminu zawodowego 2011 Wyniki egzaminu zawodowego 2010 Raporty Raporty z lat 2004-2014
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl