niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informacje › Wykaz zawodów kształconych w...

Wykaz zawodów kształconych w technikach, szkołach policealnych i zasadniczych szkołach zawodowych

Wyciąg z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (DzU z 2007 r., Nr 124, poz. 860) dotyczący klasyfikacji zawodów wraz ze zmianami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. (DzU z 2008 r., Nr 144, poz. 903) oraz z dnia 8 kwietnia 2010 r. (DzU z 2010 r., Nr 60, poz. 374).

 

 Wykaz zawodów technikalnych

 

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu
1 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
2 311[02] Technik analityk
3 311[04] Technik budownictwa
4 311[05] Technik budownictwa okrętowego
5 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych
6 311[07] Technik elektronik
7 311[08] Technik elektryk
8 311[09] Technik garbarz
9 311[10] Technik geodeta
10 311[11] Technik geofizyk
11 311[12] Technik geolog
12 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego
13 311[14] Technik górnictwa otworowego
14 311[15] Technik górnictwa podziemnego
15 311[16] Technik hutnik
16 311[17] Technik hydrolog
17 311[18] Technik instrumentów muzycznych
18 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji
19 311[20] Technik mechanik
20 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa
21 311[23] Technik meteorolog
22 311[24] Technik ochrony środowiska
23 311[25] Technik obuwnik
24 311[26] Technik odlewnik
25 311[27] Technik papiernictwa
26 311[28] Technik poligraf
27 311[30] Technik technologii ceramicznej
28 311[31] Technik technologii chemicznej
29 311[32] Technik technologii drewna
30 311[33] Technik technologii szkła
31 311[34] Technik technologii odzieży
32 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych
33 311[37] Technik telekomunikacji
34 311[38] Technik transportu kolejowego
35 311[39] Technik urządzeń sanitarnych
36 311[40] Technik wiertnik
37 311[41] Technik włókiennik
38 311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
39 311[45] Technik drogownictwa
40 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
41 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego
42 311[49] Technik budownictwa wodnego
43 311[50] Technik mechatronik
44 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych
45 311[52] Technik pojazdów samochodowych
46 311[53] Technik przeróbki kopalin stałych
47 311[54] Technik energetyk
48 311[55] Technik gazownictwa
49 311[56] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
50 312[01] Technik informatyk
51 312[02] Technik teleinformatyk
52 312[03] Technik tyfloinformatyk
53 313[01] Fototechnik
54 313[04] Technik urządzeń audiowizualnych
55 313[06] Asystent operatora dźwięku
56 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
57 313[08] Technik dźwięku
58 313[09] Technik realizacji dźwięku
59 314[01] Technik nawigator morski
60 314[02] Technik żeglugi śródlądowej
61 314[03] Technik mechanik okrętowy
62 314[04] Technik rybołówstwa morskiego
63 314[05] Technik mechanik lotniczy
64 314[06] Technik awionik
65 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
66 315[02] Technik pożarnictwa
67 321[01] Technik hodowca koni
68 321[02] Technik leśnik
69 321[03] Technik ogrodnik
70 321[04] Technik pszczelarz
71 321[05] Technik rolnik
72 321[06] Technik rybactwa śródlądowego
73 321[07] Technik architektury krajobrazu
74 321[09] Technik technologii żywności
75 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego
76 321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego
77 322[01] Asystentka stomatologiczna
78 322[03] Higienistka stomatologiczna
79 322[05] Ortoptystka
80 322[06] Ratownik medyczny
81 322[09] Technik dentystyczny
82 322[10] Technik farmaceutyczny
83 322[12] Technik masażysta
84 322[13] Technik ortopeda
85 322[14] Technik weterynarii
86 322[15] Terapeuta zajęciowy
87 322[16] Technik optyk
88 322[17] Protetyk słuchu
89 322[18] Technik elektroniki medycznej
90 322[19] Technik elektroradiolog
91 322[20] Dietetyk
92 322[21] Opiekunka dziecięca
93 341[01] Technik agrobiznesu
94 341[02] Technik ekonomista
95 341[03] Technik handlowiec
96 341[04] Technik hotelarstwa
97 341[05] Technik obsługi turystycznej
98 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych
99 341[08] Technik turystyki wiejskiej
100 342[01] Technik organizacji reklamy
101 342[02] Technik spedytor
102 342[03] Technik eksploatacji portów i terminali
103 342[04] Technik logistyk
104 342[05] Technik transportu drogowego
105 343[01] Technik administracji
106 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej
107 346[03] Opiekunka środowiskowa
108 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej
109 346[05] Opiekun osoby starszej
110 347[01] Aktor cyrkowy
111 347[02] Aktor scen muzycznych
112 347[03] Animator kultury
113 347[04] Muzyk
114 347[07] Plastyk
115 347[08] Tancerz
116 347[09] Florysta
117 347[10] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
118 348[01] Bibliotekarz
119 348[02] Technik archiwista
120 348[03] Technik informacji naukowej
121 412[01] Technik rachunkowości
122 419[01] Technik prac biurowych
123 421[02] Technik usług pocztowych i finansowych
124 512[01] Kelner
125 512[02] Kucharz
126 514[02] Technik usług fryzjerskich
127 514[03] Technik usług kosmetycznych
128 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia
129 522[02] Technik księgarstwa

 

Wykaz zawodów robotniczych

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Cykl kształcenia
1 313[05] Fotograf 2 lata
2 512[05] Kucharz małej gastronomii 2 lata
3 513[02] Opiekun medyczny 1 rok
4 514[01] Fryzjer 3 lata
5 522[01] Sprzedawca 2 lata
6 612[01] Pszczelarz 2 lata
7 613[01] Rolnik 3 lata
8 621[01] Ogrodnik 2 lata
9 632[01] Rybak śródlądowy 2 lata
10 711[02] Górnik eksploatacji podziemnej 3 lata
11 711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 3 lata
12 711[04] Kamieniarz 3 lata
13 712[01] Betoniarz-zbrojarz 2 lata
14 712[02] Cieśla 3 lata
15 712[03] Monter budownictwa wodnego 2 lata
16 712[04] Monter konstrukcji budowlanych 3 lata
17 712[05] Monter nawierzchni kolejowej 3 lata
18 712[06] Murarz 3 lata
19 712[07] Renowator zabytków architektury 1 rok
20 712[08] Zdun 3 lata
21 713[01] Dekarz 3 lata
22 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 lata
23 713[03] Monter sieci komunalnych 3 lata
24 713[04] Monter systemów rurociągowych 2 lata
25 713[05] Posadzkarz 2 lata
26 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 3 lata
27 713[07] Monter instalacji gazowych 3 lata
28 713[08] Monter izolacji budowlanych 3 lata
29 713[09] Monter izolacji przemysłowych 3 lata
30 714[01] Malarz-tapeciarz 2 lata
31 714[02] Kominiarz 2 lata
32 714[03] Lakiernik 2 lata
33 721[01] Blacharz 2 lata
34 721[02] Monter kadłubów okrętowych 2 lata
35 721[03] Blacharz samochodowy 3 lata
36 721[04] Modelarz odlewniczy 2 lata
37 721[05] Blacharz izolacji przemysłowych 2 lata
38 722[02] Operator obrabiarek skrawających 3 lata
39 722[03] Ślusarz 3 lata
40 722[04] Kowal 2 lata
41 723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 3 lata
42 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 3 lata
43 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata
44 723[05] Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 3 lata
45 724[01] Elektryk 3 lata
46 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 3 lata
47 724[05] Elektromechanik 3 lata
48 725[01] Monter-elektronik 3 lata
49 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 3 lata
50 725[03] Monter mechatronik 3 lata
51 731[01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 3 lata
52 731[02] Monter instrumentów muzycznych 3 lata
53 731[03] Mechanik precyzyjny 3 lata
54 731[04] Optyk-mechanik 3 lata
55 731[05] Zegarmistrz 3 lata
56 731[06] Złotnik-jubiler 3 lata
57 734[02] Introligator 3 lata
58 741[01] Cukiernik 3 lata
59 741[02] Piekarz 3 lata
60 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 3 lata
61 742[01] Stolarz 3 lata
62 742[02] Koszykarz-plecionkarz 2 lata
63 743[01] Krawiec 3 lata
64 743[02] Kuśnierz 3 lata
65 743[03] Tapicer 3 lata
66 743[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 3 lata
67 744[01] Kaletnik 3 lata
68 744[02] Obuwnik 3 lata
69 744[03] Garbarz skór 3 lata
70 811[01] Górnik eksploatacji otworowej 3 lata
71 811[02] Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 3 lata
72 812[01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 3 lata
73 812[02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 3 lata
74 812[03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 3 lata
75 813[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 2 lata
76 813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 3 lata
77 815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 2 lata
78 823[01] Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
2 lata
79 825[01] Drukarz 3 lata
80 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 3 lata
81 827[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 3 lata
82 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 2 lata
83 833[02] Operator maszyn leśnych 2 lata
84 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3 lata

 

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-11-25 11:40
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl