czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Rok 2010 › Wyniki próbnego egzaminu...

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - listopad 2010

efs

efs program

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje poniżej wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, przeprowadzonego zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 listopada 2010 r. przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach realizacji projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” - Działanie 3.2, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedstawione dane zawierają dla każdego województwa i powiatu naszego Okręgu:

  • liczbę przystępujących,
  • zdawalność egzaminu,
  • średnie wyniki punktowe egzaminu,
  • średnie wyniki punktowe za zadania zamknięte,
  • średnie wyniki punktowe za zadania otwarte,
  • średnie wyniki punktowe za poszczególne zadania.


Wyniki województwa i powiatów województwa lubuskiego [pobierz…]
Wyniki województwa i powiatów województwa wielkopolskiego [pobierz…]
Wyniki województwa i powiatów województwa zachodniopomorskiego [pobierz…]
Wyniki okręgu i trzech województw w rozbiciu na typy szkół [pobierz…]

Do  każdej ze szkół uczestniczących w próbie, zostały przesłane pocztą tradycyjną szczegółowe informacje zawierające:

  • syntetyczne wskaźniki egzaminu obliczone dla szkoły w tym średnie i współczynniki łatwości,
  • zbiorcze zestawienie wyników uzyskanych przez uczniów z rozbiciem na poszczególne zadania,
  • indywidualne informacje o uzyskanym wyniku egzaminu za każde zadanie do wydania wszystkim uczestniczącym w próbie uczniom.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje za Centralną Komisją Egzaminacyjną informację o kluczu poprawnych odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz o zasadach punktowania odpowiedzi do zadań otwartych, zgodnie z którymi oceniano arkusze egzaminacyjne.

Zasady punktowania [pobierz…]
Arkusz [pobierz…]

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 15:54
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl