niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Podstawa prawna › Wykaz standardów wymagań...

Wykaz standardów wymagań egzaminacyjnych - zawody technikalne

W tabeli poniżej zamieszczamy standardy wymagań egzaminacyjnych dla 124 zawodów technikalnych.
Pliki dla poszczególnych zawodów zapisane są w formacie PDF pliki/standardy_wymagan_i_informatory/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Lp. Symbol
cyfrowy
Nazwa zawodu
1 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
2 311[02] Technik analityk
3 311[04] Technik budownictwa
4 311[05] Technik budownictwa okrętowego
5 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych
6 311[07] Technik elektronik
7 311[08] Technik elektryk
8 311[09] Technik garbarz
9 311[10] Technik geodeta
10 311[11] Technik geofizyk
11 311[12] Technik geolog
12 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego
13 311[14] Technik górnictwa otworowego
14 311[15] Technik górnictwa podziemnego
15 311[16] Technik hutnik
16 311[17] Technik hydrolog
17 311[18] Technik instrumentów muzycznych
18 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji
19 311[20] Technik mechanik
20 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa
21 311[23] Technik meteorolog
22 311[24] Technik ochrony środowiska
23 311[25] Technik obuwnik
24 311[26] Technik odlewnik
25 311[27] Technik papiernictwa
26 311[28] Technik poligraf
27 311[30] Technik technologii ceramicznej
28 311[31] Technik technologii chemicznej
29 311[32] Technik technologii drewna
30 311[33] Technik technologii szkła
31 311[34] Technik technologii odzieży
32 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych
33 311[37] Technik telekomunikacji
34 311[38] Technik transportu kolejowego
35 311[39] Technik urzadzeń sanitarnych
36 311[40] Technik wiertnik
37 311[41] Technik włókiennik
38 311[42] Technik włókienniczych wyrobow dekoracyjnych
39 311[45] Technik drogownictwa
40 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
41 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego
42 311[49] Technik budownictwa wodnego
43 311[50] Technik mechatronik
44 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych
45 311[52] Technik pojazdów samochodowych
46 311[53] Technik przeróbki kopalin stałych
47 311[54] Technik energetyk
48 311[55] Technik gazownictwa
49 311[56] Technik urzadzen i systemów energetyki odnawialnej
50 312[01] Technik informatyk
51 312[02] Technik teleinformatyk
52 312[03] Technik tyfloinformatyk
53 313[01] Fototechnik
54 313[04] Technik urzadzeń audiowizualnych
55 313[06] Asystent operatora dźwieku
56 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
57 313[08] Technik dźwięku
58 313[09] Technik realizacji dźwięku
59 314[01] Technik nawigator morski
60 314[02] Technik żeglugi śródlądowej
61 314[03] Technik mechanik okrętowy
62 314[04] Technik rybołówstwa morskiego
63 314[05] Technik mechanik lotniczy
64 314[06] Technik awionik
65 315[01] Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
66 315[02] Technik pożarnictwa
67 321[01] Technik hodowca koni
68 321[02] Technik leśnik
69 321[03] Technik ogrodnik
70 321[04] Technik pszczelarz
71 321[05] Technik rolnik
72 321[06] Technik rybactwa śródlądowego
73 321[07] Technik architektury krajobrazu
74 321[09] Technik technologii żywnosci
75 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego
76 321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego
77 322[01] Asystentka stomatologiczna
78 322[03] Higienistka stomatologiczna
79 322[05] Ortoptystka
80 322[06] Ratownik medyczny
81 322[09] Technik dentystyczny
82 322[10] Technik farmaceutyczny
83 322[12] Technik masażysta
84 322[13] Technik ortopeda
85 322[14] Technik weterynarii
86 322[15] Terapeuta zajęciowy
87 322[16] Technik optyk
88 322[17] Protetyk słuchu
89 322[18] Technik elektroniki medycznej
90 322[19] Technik elektroradiolog
91 322[20] Dietetyk
92 322[21] Opiekunka dziecięca
93 341[01] Technik agrobiznesu
94 341[02] Technik ekonomista
95 341[03] Technik handlowiec
96 341[04] Technik hotelarstwa
97 341[05] Technik obslugi turystycznej
98 341[07] Technik organizacji uslug gastronomicznych
99 341[08] Technik turystyki wiejskiej
100 342[01] Technik organizacji reklamy
101 342[02] Technik spedytor
102 342[03] Technik eksploatacji portów i terminali
103 342[04] Technik logistyk
104 342[05] Technik transportu drogowego
105 343[01] Technik administracji
106 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej
107 346[03] Opiekunka srodowiskowa
108 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej
109 347[09] Florysta
110 347[10] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
111 348[02] Technik archiwista
112 348[03] Technik informacji naukowej
113 412[01] Technik rachunkowości
114 419[01] Technik prac biurowych
115 421[01] Technik uslug pocztowych i telekomunikacyjnych
116 421[02] Technik uslug pocztowych i finansowych
117 512[01] Kelner
118 512[02] Kucharz
119 514[02] Technik usług fryzjerskich
120 514[03] Technik usług kosmetycznych
121 515[01] Technik ochrony fizycznej osob i mienia
122 522[02] Technik księgarstwa
123 712[07] Renowator zabytków architektury
124 743[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-09 09:01
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl