czwartek, 6 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Procedury przeprowadzania...

Procedury przeprowadzania "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w ślad za Centralną Komisją Egzaminacyjną publikuje procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku. 

pliki/pomoc/icon_pdf.gif procedury pobierz ... 

Poniżej, w celu ułatwienia wypełniania załaczników zamieszczamy procedury w formacie MS Word .
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.2 Potwierdzenie przyjęcia deklaracji
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.3 Lista zawodów (technikum/szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.3a Zadania asystenta technicznego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.4 Instrukcja pakowania prac egzaminacyjnych w zawodach, w których zdający piszą fragment pracy w języku obcym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.1 Informacja dla zdającego egzamin
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.2 Powołanie szkolnego zespołu nadzorującego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.3 Powołanie zastępcy przewodniczącego SZN
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.4 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.5 Powołanie zespołów nadzorujących
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.6 Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych do etapu pisemnego/praktycznego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.7 Przykład karty odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.8 Protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.9 Lista zdających etap pisemny egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.10 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.11 Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.12 Wykaz absolwentów
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.13 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZN/KOE
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.14a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.14b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1 Powołanie zastępcy kierownika ośrodka egzaminacyjnego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1a Powołanie zespołu nadzorującego etap praktyczny
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1b Powołanie zespołu egzaminacyjnego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.3 Lista zdających etap praktyczny egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4 Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego, w którym zadanie egzaminacyjne obejmuje  wykonanie prac na stanowisku wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4c Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego dla zawodu ratownik medyczny (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4d Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4e Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których występuje element w języku obcym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4f Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których są załączane efekty prac
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.5 Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego w etapie pisemnym/praktycznym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.6 Przykład karty obserwacji (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.7 Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.8 Przykład karty oceny (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.9 Informacje o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla potrzeb i możliwości zdającego

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-06-12 12:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl