Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Procedury przeprowadzania...
piątek, 17 września 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Procedury przeprowadzania "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w ślad za Centralną Komisją Egzaminacyjną publikuje procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obowiązujące od 2013 roku. 

pliki/pomoc/icon_pdf.gif procedury pobierz ... 

Poniżej, w celu ułatwienia wypełniania załaczników zamieszczamy procedury w formacie MS Word .
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.1 Deklaracja przystąpienia do egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.2 Potwierdzenie przyjęcia deklaracji
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.3 Lista zawodów (technikum/szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.3a Zadania asystenta technicznego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. I.4 Instrukcja pakowania prac egzaminacyjnych w zawodach, w których zdający piszą fragment pracy w języku obcym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.1 Informacja dla zdającego egzamin
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.2 Powołanie szkolnego zespołu nadzorującego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.3 Powołanie zastępcy przewodniczącego SZN
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.4 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.5 Powołanie zespołów nadzorujących
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.6 Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych do etapu pisemnego/praktycznego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.7 Przykład karty odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.8 Protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.9 Lista zdających etap pisemny egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.10 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.11 Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.12 Wykaz absolwentów
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.13 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZN/KOE
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.14a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. II.14b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu pisemnego (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1 Powołanie zastępcy kierownika ośrodka egzaminacyjnego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1a Powołanie zespołu nadzorującego etap praktyczny
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.1b Powołanie zespołu egzaminacyjnego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.3 Lista zdających etap praktyczny egzaminu
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4 Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4a Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4b Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego, w którym zadanie egzaminacyjne obejmuje  wykonanie prac na stanowisku wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4c Przykład strony tytułowej arkusza do etapu praktycznego dla zawodu ratownik medyczny (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4d Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4e Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których występuje element w języku obcym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.4f Przykład strony tytułowej karty pracy egzaminacyjnej (technikum, szkoła policealna) – dla zawodów, w których są załączane efekty prac
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.5 Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego w etapie pisemnym/praktycznym
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.6 Przykład karty obserwacji (ZSZ)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.7 Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.8 Przykład karty oceny (technikum, szkoła policealna)
pliki/pomoc/icon_doc.gif zał. III.9 Informacje o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla potrzeb i możliwości zdającego

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-06-12 12:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl