Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2023

Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminu ósmoklasisty 2023.

 

23 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz... pobierz...
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu pobierz... pobierz...
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierz... pobierz...

 

24 MAJA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA
TYP ARKUSZA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz... pobierz...
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz... pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz... pobierz...
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu pobierz... pobierz...
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierz... pobierz...

 

25 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...   pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK FRANCUSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
JĘZYK HISZPAŃSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
JĘZYK NIEMIECKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...   pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK ROSYJSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
pobierz...
JĘZYK WŁOSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)