Strona główna › ... › Klucze odpowiedzi do etapu... › część I (zadania 1-50) zawody...
wtorek, 21 września 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

część I (zadania 1-50) zawody technikalne

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik poligraf
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik spedytor
Technik technologii ceramicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik turystyki wiejskiej
Technik urządzeń audiowizualnych
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług detektywistycznych
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Terapeuta zajęciowy

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-10-10 08:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl