Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2019

Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminu ósmoklasisty 2019. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif.

Język polski - 15 kwietnia

typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

 

Matematyka - 16 kwietnia

typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

 

Język obcy nowożytny - 17 kwietnia

Język angielski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
Język francuski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
Język hiszpański
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
Język niemiecki
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
Język rosyjski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla uczniów z trudnościami w nauce
Język włoski
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy