niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Analizy wyników › Objaśnienia

Objaśnienia

Aby ułatwić analizę przedstawionych danych, w szczególności ocenę średnich wyników punktowych zawartych w tabeli z ogólnymi danymi statystycznymi, zamieszczamy tabelę informującą o maksymalnej liczbie punktów do uzyskania za rozwiązanie zadań z danego arkusza.

kod arkusza

maksymalna liczba punktów
do uzyskania

MAD-R1A1A-112 40
MAD-R1A1A-113 40
MAD-R1A4A-112 40
MAD-R2A1A-112 60
MAD-R2A1A-113 60
MAD-R2A4A-112 60
MBI-P1A1P-112 50
MBI-P1A1P-113 50
MBI-P1A4P-112 50
MBI-P1A6P-112 50
MBI-R1A1P-112 60
MBI-R1A1P-113 60
MBI-R1A4P-112 60
MBI-R1A6P-112 60
MBI-R2A1A-112 30
MBI-R2A1F-112 30
MBI-R2A1N-112 30
MCH-P1A1P-112 50
MCH-P1A1P-113 50
MCH-P1A4P-112 50
MCH-P1A6P-112 45
MCH-R1A1P-112 60
MCH-R1A1P-113 60
MCH-R1A4P-112 60
MCH-R2A1A-112 25
MCH-R2A1F-112 25
MCH-R2A1N-112 25
MFA-P1A1P-112 50
MFA-P1A1P-113 50
MFA-P1A4P-112 50
MFA-P1A4P-113 50
MFA-R1A1P-112 60
MFA-R1A1P-113 60
MFA-R1A4P-112 60
MFA-R1A4P-113 60
MFA-R2A1A-112 26
MFA-R2A1F-112 26
MFA-R2A1N-112 26
MFD-R1A1F-112 40
MFD-R2A1F-112 60
MFI-P1A1P-112 50
MFI-P1A1P-113 50
MFI-R1A1P-112 50
MFI-R1A1P-113 50
MGE-P1A1P-112 50
MGE-P1A1P-113 50
MGE-P1A4P-112 50
MGE-R1A1P-112 60
MGE-R1A1P-113 60
MGE-R1A4P-112 60
MGE-R2A1A-112 30
MGE-R2A1F-112 30
MGE-R2A1H-112 30
MGE-R2A1N-112 30
MHD-R1A1H-112 40
MHD-R1A1H-113 40
MHD-R2A1H-112 60
MHD-R2A1H-113 60
MHI-P1A1P-112 100
MHI-P1A1P-113 100
MHI-P1A4P-112 100
MHI-P1A4P-113 100
MHI-P1A6P-112 100
MHI-P1A7P-112 100
MHI-P1A7P-113 100
MHI-R1A1P-112 50
MHI-R1A1P-113 50
MHI-R1A4P-112 50
MHI-R1A6P-112 50
MHI-R1A7P-112 50
MHI-R2A1A-112 50
MHI-R2A1F-112 50
MHI-R2A1H-112 50
MHI-R2A1N-112 50
MHM-P1A1P-112 100
MHM-P1A1P-113 100
MHM-P1A4P-112 100
MHM-R1A1P-112 50
MHM-R1A1P-113 50
MHS-P1A1P-112 100
MHS-P1A1P-113 100
MHS-R1A1P-112 50
MHS-R1A1P-113 50
MIN-P1A1P-112 20
MIN-P1A1P-113 20
MIN-P1A4P-112 20
MIN-P2A1P-112 30
MIN-P2A1P-113 30
MIN-P2A4P-112 30
MIN-R1A1P-112 20
MIN-R1A1P-113 20
MIN-R1A4P-112 20
MIN-R2A1P-112 30
MIN-R2A1P-113 30
MIN-R2A4P-112 30
MJA-P1A1P-112 50
MJA-P1A1P-113 50
MJA-P1A4P-112 50
MJA-P1A4P-113 50
MJA-P1A6P-112 50
MJA-P1A7P-112 100
MJA-P1A7P-113 100
MJA-P1B1P-112 50
MJA-R1A1P-112 23
MJA-R1A1P-113 23
MJA-R1A4P-112 23
MJA-R1A6P-112 23
MJA-R1A7P-112 23
MJA-R2A1P-112 27
MJA-R2A1P-113 27
MJA-R2A4P-112 27
MJA-R2A6P-112 27
MJA-R2A7P-112 12
MJA-R2B1P-112 27
MJF-P1A1P-112 50
MJF-P1A4P-112 50
MJF-P1A7P-112 100
MJF-R1A1P-112 23
MJF-R1A4P-112 23
MJF-R2A1P-112 27
MJF-R2A4P-112 27
MJH-P1A1P-112 50
MJH-P1A1P-113 50
MJH-P1A4P-112 50
MJH-R1A1P-112 23
MJH-R1A1P-113 23
MJH-R2A1P-112 27
MJH-R2A1P-113 27
MJN-P1A1P-112 50
MJN-P1A1P-113 50
MJN-P1A4P-112 50
MJN-P1A6P-112 50
MJN-P1A7P-112 100
MJN-P1B1P-112 50
MJN-R1A1P-112 23
MJN-R1A1P-113 23
MJN-R1A4P-112 23
MJN-R1A6P-112 23
MJN-R1A7P-112 23
MJN-R2A1P-112 27
MJN-R2A1P-113 27
MJN-R2A4P-112 27
MJN-R2A6P-112 27
MJN-R2A7P-112 12
MJN-R2B1P-112 27
MJR-P1A1P-112 50
MJR-P1A4P-112 50
MJR-P1A6P-112 50
MJR-P1A7P-112 100
MJR-P1B1P-112 50
MJR-R1A1P-112 23
MJR-R2A1P-112 27
MJW-P1A1P-112 50
MJW-P1A4P-112 50
MJW-P1A7P-112 100
MJW-R1A1P-112 23
MJW-R2A1P-112 27
MKL-P1A1P-112 100
MKL-P1A1P-113 100
MKL-R1A1P-112 100
MKL-R1A1P-113 100
MMA-P1A1P-112 50
MMA-P1A1P-113 50
MMA-P1A4P-112 50
MMA-P1A4P-113 50
MMA-P1A6P-112 50
MMA-P1B1P-112 50
MMA-R1A1P-112 50
MMA-R1A1P-113 50
MMA-R1A4P-112 50
MMA-R1A6P-112 50
MMA-R2A1A-112 30
MMA-R2A1F-112 30
MMA-R2A1N-112 30
MMA-R2A4A-112 30
MMA-R2A4F-112 30
MND-R1A1N-112 40
MND-R1A1N-113 40
MND-R2A1N-112 60
MND-R2A1N-113 60
MOK-P1A1P-112 40
MOK-R1A1P-112 60
MOU-P1A1P-112 70
MOU-R1A1P-112 45
MPO-P1A1P-112 70
MPO-P1A1P-113 70
MPO-P1A4P-112 70
MPO-P1A6P-112 70
MPO-P1A7P-112 70
MPO-P1A7P-113 70
MPO-R1A1P-112 40
MPO-R1A1P-113 40
MPO-R1A4P-112 40
MPO-R1A6P-112 40
MPO-R1A7P-112 40
MPO-R1A7P-113 40
MWO-P1A1P-112 100
MWO-P1A1P-113 100
MWO-P1A4P-112 100
MWO-P1A7P-112 100
MWO-R1A1P-112 50
MWO-R1A1P-113 50
MWO-R1A4P-112 50
MWO-R1A7P-112 50
MWT-P1A1P-112 50
MWT-P1A1P-113 50
MWT-R1A1P-112 50
MWT-R1A1P-113 50

 

 

Przedstawiając wyniki posługujemy się kodami arkuszy egzaminacyjnych o następującej strukturze Mxx-yyaaj-rrs, gdzie:
xx - kod przedmiotu zgodnie z poniższą tabelą

 

kod przedmiotu

nazwa

AD Język angielski dla klas dwujęzycznych
BI Biologia
CH Chemia
FA Fizyka i astronomia
FD Język francuski dla klas dwujęzycznych
GE Geografia
HI Historia
HM Historia muzyki
HS Historia sztuki
IN Informatyka
JA Język angielski
JF Język francuski
JH Język hiszpański
JN Język niemiecki
JP Język portugalski
JR Język rosyjski
JS Język słowacki
JW Język włoski
KG Język grecki i kultura antyczna
KL Język łaciński i kultura antyczna
MA Matematyka
ND Język niemiecki dla klas dwujęzycznych
OB Język białoruski
OK Język kaszubski
OL Język litewski
OU Język ukraiński
PO Język polski
WO Wiedza o społeczeństwie
WT Wiedza o tańcu


yy - poziom zdawanego przedmiotu i nr arkusza z danego poziomu, np.
        P1 - arkusz z poziomu podstawowego
        R1 - pierwszy arkusz poziomu rozszerzonego
        R2 - drugi arkusz poziomu rozszerzonego
aa - rodzaj arkusza
        A1 - standardowy
        A4 - dla słabo widzących
        A6 - dla niewidzących
        A7 - dla niesłyszących
j   - język zdawania egzaminu, np.
        P - polski
        N - niemiecki
        A - angielski
        F - francuski
        L - litewski
rrs - rok przeprowadzanego egzaminu i  nr sesji egzaminacyjnej, np.
        112 - sesja wiosenna w roku 2011
        113 - termin dodatkowy w roku 2011

Przykład oznaczenia:
MBI-R1A1P-112 - matura, biologia, arkusz poziomu rozszerzonego, standardowy, zdawany w języku polskim, termin zdawania: sesja wiosenna 2011 r.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-06-30 14:55
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl